Opyn là gì? Sự khác nhau giữa Nexus Mutual và Opyn

Opyn là một ứng dụng DeFi cung cấp bảo hiểm cho các hợp đồng thông minh. Hiện tại, Opyn thực hiện biện pháp bảo vệ đối với  USDC và DAI trên các khoản tiền gửi Compound và stablecoin trên một DApp DeFi là Curve. 

Opyn cung cấp khả năng bảo vệ chống lại một số rủi ro từ các thất bại của hợp đồng thông minh cũng như rủi ro tài chính và rủi ro quản trị. Opyn thực hiện điều này bằng cách sử dụng các công cụ tài chính phái sinh, cụ thể là quyền chọn.

Quyền chọn là gì?

Có hai loại quyền chọn, quyền mua và quyền bán. Quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán không phải là một nghĩa vụ mua hay bán một tài sản nào đó với một mức giá và một thời gian cụ thể.  Người dùng sẽ phải mua quyền chọn từ người bán chúng và sẽ phải trả phí bảo hiểm cho người bán để có được quyền này.

Dưới đây là một phép tương tự trong Halloween của tùy chọn mua để giúp người dùng hiểu rõ hơn về các quyền chọn: 

Quyền chọn là gì?

Có hai kiểu để lựa chọn là Mỹ và Âu, sự khác biệt giữa hai điều này là đối với quyền chọn kiểu Mỹ, người mua có thể thực hiện quyền chọn bất kỳ lúc nào trước ngày hết hạn. Tuy nhiên, đối với quyền chọn kiểu Âu, người mua chỉ có thể thực hiện quyền chọn đó vào ngày nó được triển khai.

Opyn hoạt động như thế nào?

Opyn hoạt động như thế nào?

Opyn cho phép người dùng phòng ngừa rủi ro về sự kiện Thiên Nga Đen xảy ra trên Compound bằng cách cho phép người dùng mua Quyền chọn đặt trên stablecoin USDC và DAI. 

Như trong Compound, khi ai đó cho vay DAI, họ sẽ nhận lại được mã thông báo cDAI. Thì trong Opyn, người dùng  mua oTokens, nó được dùng như một quyền để bán cDAI và lấy lại DAI trong trường hợp có lỗi hợp đồng thông minh trên Compound. 

Mua bảo hiểm trị giá 1 DAI trên Opyn về cơ bản là mua quyền chọn bán kiểu Mỹ (American Put option) cho tài sản cDAI với giá thực tế là $ 0,92. Trong trường hợp Compound gặp lỗi, mọi khoản tiền gửi DAI trên Compound sẽ không còn trị giá $1 mà sẽ ít hơn đáng kể, chẳng hạn như $ 0,1.

Với mã thông báo ocDAI của Opyn, người mua bảo hiểm có thể đổi lại 0,92 đô la, thanh toán bằng ETH. Điều này bảo vệ người dùng khỏi những tổn thất trong hợp đồng thông minh. Không cần tổ chức tập trung nào để xác minh yêu cầu làm cho Opyn trở thành một bảo hiểm phi tập trung thực sự.

Lưu ý quan trọng: Opyn chỉ trả khoản tiền gửi chính cho người dùng chứ không phải bất kỳ khoản lãi nào mà họ đã tích lũy trên Compound. Khi họ đặt cọc DAI của họ trên Compound, đổi lại bạn sẽ nhận được cDAI. Để yêu cầu Opyn, người dùng gửi mã thông báo bảo hiểm cDAI và oDAI của họ cho Opyn và ngay lập tức nhận được số tiền bảo hiểm.

Bảo hiểm có giá bao nhiêu?

Bảo hiểm có giá bao nhiêu?

Việc mua bảo hiểm trên Compound bằng Opyn có chi phí xấp xỉ Tỷ lệ Phần trăm Hàng năm (APR) như sau: 1,22% đối với tiền gửi Dai và 2,61% đối với tiền gửi USDC. Điều này có nghĩa là nếu người dùng đang kiếm được 5,41% lợi tức không được bảo hiểm đối với tiền gửi Dai, sau khi mua bảo hiểm trên Opyn, họ sẽ được đảm bảo lợi tức 4,19%. 

Vì bảo hiểm được mã hóa dưới dạng oTokens, chúng có thể được giao dịch trên các DEX như Uniswap, đó là lý do tại sao giá của bảo hiểm sẽ phụ thuộc vào giá thị trường được xác định dựa trên cung và cầu.

Ai là người cung cấp bảo hiểm?

Ai là người cung cấp bảo hiểm?

Đối với mỗi người mua bảo hiểm (người mua quyền chọn bán) trên Opyn, phải có nhà cung cấp bảo hiểm (người bán quyền chọn bán) trên Opyn. Bằng cách là nhà cung cấp bảo hiểm trên Opyn, người nắm giữ ETH có thể kiếm được lợi nhuận từ ETH của họ. 

Để làm như vậy, người ta bắt đầu bằng cách cung cấp ETH làm tài sản thế chấp cho hợp đồng thông minh của Opyn với tỷ lệ thế chấp tối thiểu là 160% so với oTokens. Các nhà cung cấp bảo hiểm có thể thu tiền oTokens cho USDC hoặc DAI trên Compound.

Khi oTokens đã được đúc, có hai cách thú vị để kiếm tiền bảo hiểm

1. Là nhà cung cấp thanh khoản trên Uniswap 

Với tư cách là Nhà cung cấp thanh khoản trên Uniswap, một người có thể kiếm phí giao dịch từ các cá nhân mua và bán trên nền tảng Opyn thông qua Uniswap. Nhà cung cấp thanh khoản có cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn từ việc cung cấp thanh khoản đó và được phép rút tiền bất kỳ lúc nào. 

2. Bán oTokens trên Uniswap  

Các oTokens đã được đúc có thể được bán trên Uniswap. Để tính Tỷ lệ phần trăm hàng năm cho việc bán oTokens trên Uniswap, người dùng có thể nhìn vào bảng điều khiển chính của Opyn và tính toán sự khác biệt giữa lợi tức không được bảo hiểm và lợi nhuận được bảo hiểm vì đây là những gì người dùng sẽ từ bỏ để được bảo hiểm. Hiện tại,  tỷ lệ phần trăm hàng năm có thể nhận được là 1,22% trên DAI và 2,61% trên USDC. 

Phí bảo hiểm có thể kiếm được trên tài sản thế chấp ETH cao hơn bất kỳ nơi nào khác trong DeFi. Tuy nhiên, việc kiếm được lợi nhuận này không phải là không có rủi ro. Bằng cách bán quyền chọn bán để có lợi nhuận, người bán quyền chọn sẽ giả định rằng không xảy ra sự kiện thảm họa nào cả (ví dụ: rủi ro kỹ thuật như hack, rủi ro tài chính như DAI phá vỡ chốt của nó hoặc chạy trên Compound). Người dùng cũng phải duy trì tỷ lệ tài sản thế chấp trên 160% để không bị thanh lý. 

Opyn có an toàn không?

Opyn có một hợp đồng thông minh có thể xác minh công khai và hợp đồng thông minh của nó đã được kiểm toán bởi OpenZeppelin, một công ty kiểm toán hợp đồng thông minh uy tín trong nền tảng DeFi

Opyn cũng không cần ủy thác và không cần sự tin tưởng, nó phụ thuộc vào các biện pháp khuyến khích để hoạt động.

Sự khác biệt chính giữa Nexus Mutual và Opyn là gì?

 Nexus tương hỗOpyn
Phạm vi bảo hiểmHack hợp đồng thông minhRủi ro chính về kỹ thuật, tài chính, quản trị  
Phê duyệt Yêu cầuCó – Bỏ phiếuKhông – rút tiền ngay lập tức khi yêu cầu
Phủ sóngBất kỳ Hợp đồng Thông minh nào trên mainnet (Phạm vi phủ sóng rộng hơn)Compound vàCurve(Phạm vi hạn chế)
Tính thanh khoảnPoolThị trường
Hoàn toàn thế chấpKhông
Vốn chungPoolKhông
Định giáThuật toán định giá Nexus và rủi ro vềNgười đánh giá Phụ thuộc vào cung cầu của thị trường, chủ yếu thông qua Uniswap 

Xem lại bài viết : Nexus Mutual là gì? Hoạt động bảo hiểm tài chính phi tập trung

Hướng dẫn chi tiết Opyn

Bước 1

●       Truy cập https://opyn.co/ và nhấp vào bắt đầu. Người dùng sẽ phải đảm bảo một số DAI trên Compound

Bước 1 hướng dẫn chi tiết Opyn

Bước 2

●       Ví dụ có 20 DAI trên Compound và người dùng muốn mua bảo hiểm cho chúng

Bước 2 hướng dẫn chi tiết Opyn

Bước 3

●       Sau khi nhấp vào Mua bảo hiểm, người dùng sẽ được chuyển hướng đến một giao diện khác. 

●       Bấm xác nhận để xác nhận giao dịch.

Bước 3 hướng dẫn chi tiết Opyn

Bước 4

●       Như có thể thấy, người dùng sẽ nhận ocDai để đổi lấy ETH.

●       Lưu ý rằng số tiền là khác nhau. 1 ocDAI bao gồm 1 cDAI, không phải 1 DAI.   

Bước 4 hướng dẫn chi tiết Opyn

Bước 5

●       Sau khi giao dịch được xác nhận, nếu người dùng muốn kiểm tra xem DAI có được bảo hiểm hay không, chỉ cần quay lại trang bắt đầu của Opyn.

Bước 5 hướng dẫn chi tiết Opyn

Bước 6

●       Người dùng sẽ thấy số tiền được bảo hiểm của mình ở đó

Bước 6 hướng dẫn chi tiết Opyn

Bước 7

●       Và khi người dùng vào trang DAI, họ sẽ thấy trong các giao dịch có 20 DAI được bảo hiểm.

Bước 7 hướng dẫn chi tiết Opyn

Tổng kết

Bởi vì giá của oTokens được xác định bởi cung và cầu, người dùng có thể sử dụng điều này như một cơ chế báo hiệu để kiểm tra xem có lỗi trên Compound hay không. Nếu mọi người dự đoán sẽ một sự kiện thiên nga đen sắp xảy ra trên Compound, họ sẽ bắt đầu mua nhiều oTokens hơn và oTokens sẽ tăng giá. 

Cuối cùng, việc lựa chọn bảo hiểm hay không bảo hiểm là tùy thuộc vào người dùng. Tuy nhiên, DeFi luôn khuyên người dùng nên mua bảo hiểm vì sẽ không ai biết được điều gì có thể xảy ra, đặc biệt là trong các thị trường DeFi còn non trẻ.

Opyn là gì?

Opyn là một ứng dụng DeFi cung cấp bảo hiểm cho các hợp đồng thông minh. Hiện tại, Opyn thực hiện biện pháp bảo vệ đối với  USDC và DAI trên các khoản tiền gửi Compound và stablecoin trên một DApp DeFi là Curve. 

Opyn hoạt động như thế nào?

Opyn cho phép người dùng phòng ngừa rủi ro về sự kiện Thiên Nga Đen xảy ra trên Compound bằng cách cho phép người dùng mua Quyền chọn đặt trên stablecoin USDC và DAI. Như trong Compound, khi ai đó cho vay DAI, họ sẽ nhận lại được mã thông báo cDAI. Thì trong Opyn, người dùng  mua oTokens, nó được dùng như một quyền để bán cDAI và lấy lại DAI trong trường hợp có lỗi hợp đồng thông minh trên Compound. 

Opyn có an toàn không?

Opyn có một hợp đồng thông minh có thể xác minh công khai và hợp đồng thông minh của nó đã được kiểm toán bởi OpenZeppelin, một công ty kiểm toán hợp đồng thông minh uy tín trong nền tảng DeFi. Opyn cũng không cần ủy thác và không cần sự tin tưởng, nó phụ thuộc vào các biện pháp khuyến khích để hoạt động.

Comments (No)

Leave a Reply