Giá biểu đồ Avalanche

Giá biểu đồ Avalanche cập nhật theo thời gian thực. Ngoài việc hỗ trợ hoàn thiện giao dịch dưới một giây, Avalanche có khả năng thông qua các đơn đặt hàng có quy mô lớn hơn các mạng Defi hiện có (4.500+ giao dịch / giây) và ngưỡng bảo mật cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn 51% của các mạng khác. (Nguồn: CryptoCompare Index Avalanche)