Giá biểu đồ Binance

Giá biểu đồ Binance cập nhật theo thời gian thực. Bạn có thể dễ dàng theo dõi giá BNB theo các tỉ giá như USD, EUR, GBP, JPY, RUR. Ngoài ra biểu đồ cũng có thể tuỳ chọn theo nhiều cách hiển thị khác nhau (Nguồn : CryptoCompare Index Binance Coin)