Giá biểu đồ Bitcoin

Giá biểu đồ Bitcoin được cập nhật theo thời gian thực từ CryptoCompare Index Bitcoin. Bitcoin là đồng tiền SHA-256 POW với tổng số gần 21.000.000 coin có thể khai thác. Thời gian khối là 10 phút. Xem bên dưới để biết đầy đủ các thị trường Bitcoin, nơi bạn có thể giao dịch Đô la Mỹ lấy Bitcoin, tiền điện tử sang Bitcoin và nhiều loại tiền tệ fiat khác.