Filecoin là gì? Có thể lưu thông tin toàn nhân loại không?

Dự án Filecoin là một hệ thống lưu trữ phi tập trung được thiết kế để đáp ứng các đặc tính của lưu trữ phi tập trung, nó được ví như là nơi sẽ “lưu trữ tất cả thông tin quan trọng nhất của nhân loại”. Đây là một nền tảng phân cấp lưu trữ đám mây thế hệ mới nhằm cung cấp khả năng lưu trữ cho Web 3.0, một bước tiến tương lai mà mọi người đang trông đợi.

Giao thức Filecoin ban đầu được phát triển như một lớp khuyến khích cho Hệ thống tệp liên hành tinh (Interplanetary File System – IPFS), một mạng lưu trữ ngang hàng. Giống như IPFS, Filecoin là một giao thức mở và nó được xây dựng dựa trên các thuộc tính của các nền tảng cũ hơn, tận dụng cùng chức năng xác định địa chỉ nội dung và ngang hàng cơ bản.

Một mạng lưới các nodes Filecoin tạo ra một thị trường lưu trữ phi tập trung có thể truy xuất và lưu trữ các tệp. Mạng được hỗ trợ bởi một blockchain mới ghi lại các cam kết được thực hiện bởi những người tham gia mạng. Người dùng thực hiện các giao dịch trên mạng bằng cách sử dụng tiền điện tử gốc của blockchain là FIL (⨎).

Filecoin hoạt động thế nào?

Filecoin hoạt động thế nào?

Filecoin hoạt động dựa trên hai thị trường chính yếu của nền tảng là thị trường truy xuất và thị trường lưu trữ.

Thị trường truy xuất (Retrieval Market)

Trong thị trường truy xuất, các nodes được gọi là công cụ khai thác truy xuất cạnh tranh để cung cấp tệp cho khách hàng nhanh nhất có thể. Các công cụ khai thác truy xuất kiếm được phần thưởng thông qua các khoản phí FIL nhỏ. Điều này mang lại cho các nodes ở các vị trí quan trọng để phân phối nội dung có động lực tham gia vào mạng và thúc đẩy việc phân phối tệp nhanh chóng. Nó cũng khuyến khích một mạng mạnh mẽ sao chép và lưu giữ các tệp có nhu cầu cao.

Thị trường lưu trữ (Storage Market)

Trong thị trường lưu trữ của Filecoin, các nodes được gọi là công cụ khai thác lưu trữ được trao quyền để cạnh tranh dựa trên các đặc điểm khác nhau, chẳng hạn như giá cả và vị trí, cho các hợp đồng cung cấp quyền lưu trữ tệp cho khách hàng trong một khoảng thời gian xác định. Trước khi chấp nhận một hợp đồng, các miners lưu trữ phải nộp FIL làm ​​tài sản thế chấp; điều này được sử dụng để tự động hoàn lại tiền cho khách hàng trong trường hợp người khai thác lưu trữ không đáp ứng các nghĩa vụ của họ đối với khách hàng.

Khi người khai thác lưu trữ và khách hàng của họ đạt được thỏa thuận, khách hàng sẽ chuyển dữ liệu của họ cho người khai thác lưu trữ. Công cụ khai thác lưu trữ thêm dữ liệu của họ vào một sector, đơn vị lưu trữ cơ bản trong Filecoin. Sau đó, người khai thác thực hiện một hoạt động tính toán chuyên sâu được gọi là niêm phong để tạo ra một bản sao duy nhất của dữ liệu của lĩnh vực đó. 

Nếu khách hàng muốn lưu trữ nhiều bản sao duy nhất dữ liệu của họ, quy trình niêm phong đảm bảo rằng mỗi bản sao sẽ có một dấu vân tay duy nhất và các tính toán cần thiết để lấy ra nó sẽ ngăn một node gian lận bằng cách tạo lại nó từ dữ liệu cơ sở. Dữ liệu được niêm phong cuối cùng được sử dụng để xuất bản proof-of-replication cho blockchain Filecoin.

blockchain Filecoin.

Trong suốt thời gian của thỏa thuận lưu trữ, người khai thác lưu trữ được yêu cầu định kỳ gửi proof-of-spacetime cho blockchain. Người khai thác lấy ra các bằng chứng này bằng cách sử dụng ngẫu nhiên (do chính blockchain cung cấp) khu vực được niêm phong và proof-of-replication được xuất bản lên blockchain.

Các proof cung cấp cho khách hàng một lập luận xác suất mạnh mẽ rằng công cụ khai thác lưu trữ sở hữu một bản sao hoàn chỉnh, duy nhất của dữ liệu. Đây là một đảm bảo rất mạnh mẽ, điều mà ngay cả các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây hiện đại cũng không cung cấp cho khách hàng của họ.

Khách hàng thưởng cho những người khai thác lưu trữ Filecoin bằng FIL được thanh toán dưới dạng phí giao dịch. Các công cụ khai thác lưu trữ cũng được thưởng với cơ hội khai thác các khối cho blockchain, điều này đòi hỏi cả phần thưởng FIL và khả năng thu phí giao dịch từ những người khác muốn đưa thông điệp vào các khối đã khai thác.

Hệ thống proof của Filecoin có nghĩa là các miners cần một số phần cứng bổ sung, nhưng yêu cầu vẫn đủ thấp để các cá nhân hiểu biết về công nghệ có thể tham gia. Các yêu cầu phần cứng để tham gia vào mạng với tư cách là một khách hàng thì khá khiêm tốn. Các nodes của Filecoin cũng hiển thị một API để tương tác theo chương trình với mạng, cho phép các dịch vụ của bên thứ ba xây dựng dựa trên chức năng mạng cốt lõi.

Token FIL

FIL là token gốc của nền tảng Filecoin. FIL được sử dụng trong việc thanh toán lưu trữ cũng như truy xuất và giao dịch trong mạng. 

Người sở hữu Token FIL có thể stake nó để tham gia vào các hoạt động quản trị và giao dịch trong mạng. Người dùng sử dụng FIL trả cho miners để lưu trữ hay phân phối dữ liệu đồng thời lấy thông tin của họ.

Các nhà cung cấp dịch vụ cũng dùng FIL để làm tài sản thế chấp nhằm đảm bảo cho dịch vụ của họ, mức này sẽ được cắt giảm nếu thỏa thuận với khách hàng được thông qua.

Các lỗ hổng tiềm ẩn trong Filecoin

Các lỗ hổng tiềm ẩn trong Filecoin

Các cuộc tấn công Sybil: Những miners nguy hiểm có thể giả vờ lưu trữ (và được trả tiền cho) nhiều bản sao hơn những bản được lưu trữ vật lý bằng cách tạo nhiều danh tính Sybil, nhưng chỉ lưu trữ dữ liệu một lần.

Các cuộc tấn công Outsourcing: Những miners nguy hiểm có thể cam kết lưu trữ nhiều dữ liệu hơn số lượng họ có thể lưu trữ thực tế, dựa vào việc nhanh chóng tìm nạp dữ liệu từ các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác.

Tấn công thế hệ: Những miners nguy hiểm có thể tuyên bố đang lưu trữ một lượng lớn dữ liệu mà thay vào đó họ đang tạo ra một cách dễ dàng theo yêu cầu bằng một chương trình nhỏ. Nếu chương trình nhỏ hơn dữ liệu được lưu trữ có chủ đích, điều này làm tăng khả năng miners đó giành được phần thưởng khối trong Filecoin, tỷ lệ thuận với bộ nhớ của người khai thác hiện đang sử dụng.

Kênh thông tin: https://filecoin.io/

Tổng kết 

Lưu trữ phi tập trung cung cấp một giải pháp thay thế hấp dẫn cho đối tác tập trung truyền thống. Nó mang đến cho các nhà phát triển cơ hội khám phá toàn bộ các khu vực mới của không gian, cân bằng thiết kế, nhấn mạnh tính mạnh mẽ và hiệu quả của việc lưu trữ và phân phối nội dung. 

Filecoin cho thấy các hệ thống này có khả năng cung cấp một sản phẩm lưu trữ cạnh tranh với một số đặc tính rất đáng mong đợi, mang lại cho nhiều người hơn bao giờ hết cơ hội phục vụ với tư cách là người giám sát di sản kỹ thuật số, đồng thời làm cho web trở nên linh hoạt và dễ tiếp cận hơn với mọi người trên khắp thế giới. Đây hẳn là nơi mà Web 3.0 sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Filecoin là gì?

Dự án Filecoin là một hệ thống lưu trữ phi tập trung được thiết kế để đáp ứng các đặc tính của lưu trữ phi tập trung, nó được ví như là nơi sẽ “lưu trữ tất cả thông tin quan trọng nhất của nhân loại”. Đây là một nền tảng phân cấp lưu trữ đám mây thế hệ mới nhằm cung cấp khả năng lưu trữ cho Web 3.0, một bước tiến tương lai mà mọi người đang trông đợi.

Filecoin hoạt động thế nào?

Filecoin hoạt động dựa trên hai thị trường chính yếu của nền tảng là thị trường truy xuất và thị trường lưu trữ.

FAQs

hunnyplay's referral program

Comments (No)

Leave a Reply