zCloak Network là gì? Có thể bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn không?

zCloak Network là một nền tảng máy tính bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng dựa trên Substrate. Nó cho phép một mô hình tính toán mới, nơi mọi người có thể chứng minh rằng một số dữ liệu nhất định đúng mà không cần chia sẻ chúng với bên thứ ba. Tính toàn vẹn của tính toán được đảm bảo bởi cơ chế Zero-Knowledge Proof.

zCloak Network cung cấp Zero-Knowledge Proof như một dịch vụ dựa trên Polkadot Network. Nó cho phép một mô hình tính toán mới được gọi là Cloaking Space, cung cấp một môi trường tính toán riêng tư và có thể mở rộng cho Web 3.0.

zCloak Network sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến ZKP cần thiết cho Cloaking Space. Các thành phần chính bao gồm ứng dụng, tiện ích mở rộng ví, blockchain dựa trên substrate và mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ ZKP được khuyến khích.

zCloak Space, một máy ảo zk-STARK có mục đích chung được sử dụng để tạo và xác minh STARK proof. Nó kết nối dữ liệu trong thế giới thực với thế giới tiền điện tử, ví dụ như ứng dụng DeFi, DID, Biometric mà không tiết lộ quyền riêng tư của chúng.

zCloak Network đã giành được quyền tài trợ nền tảng Web 3.0 và đã được chấp nhận tham gia vào Web3.0 Bootcamp 2021.

Các tính năng của zCloak Network 

Các tính năng của zCloak Network 

Self-Sovereign Data: Người dùng giành lại quyền kiểm soát đối với dữ liệu của mình, các bên thứ ba sẽ không thể lạm dụng dữ liệu nếu người dùng không chia sẻ chúng.

Self-Proving Computation: Chạy các tính toán, phân tích dữ liệu của người dùng trong thiết bị của họ chứ không phải trong máy chủ tập trung. Sử dụng ZKP để chứng minh tính toàn vẹn của việc tính toán, và chỉ chia sẻ kết quả chứ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng.

Zero-Knowledge Proof Virtual Machine: Zero-Knowledge Proof VM thực hiện các tính toán chung. Tự động tạo và xác minh STARK proof để tính toán tùy chỉnh. Giờ đây người dùng không cần phải thực hiện thủ công ZKP của họ nữa.

Zero-Knowledge Proof as a Service: Cung cấp ZKP để làm dịch vụ cho các ứng dụng bảo mật dữ liệu trên blockchain. Có thể sử dụng chúng cho các parachains trong Polkadot, Kusama và những Dapps khác trong các blockchain lớn như Ethereum, Polygon, BSC hay Solana.

Zero-Knowledge Proof (ZKP) là gì?

Zero-Knowledge Proof (ZKP) là gì?

ZKP là một công nghệ mật mã có hai đặc tính thú vị – không cần kiến ​​thức và tính ngắn gọn. Một mặt, người dùng có thể sử dụng nó để chứng minh rằng bạn biết một bí mật mà không cần tiết lộ bất kỳ kiến ​​thức nào về bí mật đó. Mặt khác, họ có thể xác minh rằng một phép tính lớn và phức tạp được thực hiện một cách chính xác (hay còn gọi là tính toàn vẹn) với một phần nhỏ nỗ lực cần thiết để thực sự thực hiện tính toán

zCloak cũng có thể thực hiện các phép tính dài và phức tạp ngoài chuỗi và chỉ để lại bằng chứng ngắn gọn trên chuỗi để mọi người xác minh tính toàn vẹn của nó. Như vậy, các vấn đề của mô hình thực thi lại có thể được giải quyết dễ dàng.

So sánh zk-STARK với zk-SNARK

  • zk-STARK có hiệu quả tạo bằng chứng và xác minh cao hơn nhiều so với zk-SNARK.
  •  zk-STARK sử dụng các nguyên thủy mã hóa như hàm băm collision-resistant thay vì các đường cong hình elip và logarit rời rạc như được sử dụng trong zk-SNARK. Như vậy, STARK được biết là có khả năng chống lại các máy tính lượng tử sắp ra mắt trong khi SNARK thì không.
  • zk-STARK minh bạch ở chỗ nó không cần thiết lập đáng tin cậy theo yêu cầu của hầu hết các zk-SNARK. Đây là một tin tốt cho sự phân quyền và tăng cường bảo mật.

Bằng cách sử dụng zk-STARK, người dùng có thể tạo một ZKP để thực hiện một STF. Thay vì thực hiện lại, các bên thứ 3 chỉ cần thực hiện xác minh bằng chứng để kiểm tra tính toàn vẹn của tính toán STF. Phương pháp xác minh qua thực thi lại này có hiệu quả cao và có thể mở rộng. Nó cũng có thể ẩn dữ liệu đầu vào của STF, do đó bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Cloaking Space

Cloaking Space

Trong thời đại của dữ liệu và điện toán đám mây, mọi người đã quen với cách tính toán tập trung. Người dùng gửi dữ liệu cá nhân của mình, ví dụ như id, thu nhập, hồ sơ sức khỏe hoặc thậm chí là các đặc điểm trên khuôn mặt  đến các máy chủ của bên thứ ba. Các bên thứ 3 này sẽ chạy một số tính toán bằng cách sử dụng dữ liệu đó và cung cấp một số dịch vụ dựa trên kết quả tính toán của họ. Từ phương tiện truyền thông xã hội đến các nhà cung cấp dịch vụ tài chính.

Trong quá trình này dữ liệu cá nhân của người dùng có thể bị tiết lộ, sử dụng sai mục đích hoặc bị bán mà không có sự đồng ý của họ. Điều này đã xảy ra trước đây và vẫn đang diễn ra hàng ngày. Vì vậy, zCloak không thể không đặt câu hỏi: mọi người có thể sử dụng dữ liệu của họ để tính toán, phân tích, chạy mô hình mà không cần gửi chúng cho bên thứ ba không? Lý tưởng nhất, zCloak muốn dữ liệu của họ được lưu trữ và xử lý trong một môi trường không người ngoài nào có thể thể nhìn thấy và Cloaking Space được tạo ra.

Trong Cloaking Space, người dùng kiểm soát dữ liệu của chính mình và có thể chạy tất cả các loại tính toán mà không cần gửi dữ liệu đi. Lưu ý rằng dữ liệu được lưu trữ trong Cloaking Space không chỉ là một số dữ liệu tùy ý trên thiết bị của người dùng mà chúng được một số mạng, tổ chức đáng tin cậy chứng thực để đảm bảo tính xác thực của dữ liệu đó.

Loại tính toán có thể bao gồm từ một STF thông thường của một blockchain, kiểm tra thu nhập, cho khoản vay ngân hàng đến kiểm tra các đặc điểm trên khuôn mặt để vượt qua một trạm kiểm soát ở sân bay. Ngoài việc kiểm tra dữ liệu để đáp ứng các tiêu chí nhất định, tính toán cũng kiểm tra tính hợp lệ của các chứng thực dữ liệu của người dùng.

Kênh thông tin: https://zcloak.network/

Tổng kết

Sự xuất hiện của zCloak đã làm thay đổi nhận thức về việc cung cấp dữ liệu người dùng cho các nền tảng khác nhau. Người dùng giờ đây đã hiểu ra được phần nào sự nguy hiểm khi các thông tin cá nhân của mình bị rò rỉ và bị bán ra ngoài cho các đối tượng với mục đích xấu.

Với các tính năng mới mẻ và thú vị, hẳn zCloak sẽ là một nền tảng phát triển mạnh mẽ trong tương lai, đặc biệt là với sự kết hợp Web 3.0 sắp tới của nó.

zCloak Network là gì?

zCloak Network là một nền tảng máy tính bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng dựa trên Substrate. Nó cho phép một mô hình tính toán mới, nơi mọi người có thể chứng minh rằng một số dữ liệu nhất định đúng mà không cần chia sẻ chúng với bên thứ ba. Tính toàn vẹn của tính toán được đảm bảo bởi cơ chế Zero-Knowledge Proof.

Các tính năng của zCloak Network là gì?

Self-Sovereign Data
Self-Proving Computation
Zero-Knowledge Proof Virtual Machine
Zero-Knowledge Proof as a Service

Zero-Knowledge Proof (ZKP) là gì?

ZKP là một công nghệ mật mã có hai đặc tính thú vị – không cần kiến ​​thức và tính ngắn gọn. Một mặt, người dùng có thể sử dụng nó để chứng minh rằng bạn biết một bí mật mà không cần tiết lộ bất kỳ kiến ​​thức nào về bí mật đó. Mặt khác, họ có thể xác minh rằng một phép tính lớn và phức tạp được thực hiện một cách chính xác (hay còn gọi là tính toàn vẹn) với một phần nhỏ nỗ lực cần thiết để thực sự thực hiện tính toán

Comments (No)

Leave a Reply