Patract Labs là gì? Tìm hiểu công nghệ hợp đồng WASM

Patract Labs là phòng thí nghiệm công nghệ hợp đồng WASM cho Polkadot, nhiệm vụ của nó là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi hợp đồng thông minh sang công nghệ Wasm. 

Patract Labs hoạt động như một công ty ngoài và sẽ không phát hành bất kỳ loại tiền điện tử mới nào. Tất cả các giải pháp sẽ tập trung vào việc sử dụng và giá trị của DOT.

Patract Labs cung cấp các giải pháp cho hệ sinh thái parachain đồng thời hỗ trợ các parachains trong mạng blockchain công cộng của Polkadot và blockchain dựa trên công nghệ của Polkadot

Patract Labs hỗ trợ cộng đồng thiết kế cũng như phát triển các mô-đun hợp đồng thông minh trên blockchain và cả Runtime. Bên cạnh đó, các nhà phát triển DApps cũng được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và các công cụ để thử nghiệm, sửa lỗi, triển khai, giám sát, cung cấp dữ liệu, phát triển giao diện người dùng trong giai đoạn phát triển sản phẩm.

Ưu điểm của Patract Labs

Ưu điểm của Patract Labs

Khi sử dụng Patract để phát triển hợp đồng thông minh parachain, người dùng được hưởng những ưu điểm sau:

  • Khó khăn phát triển thấp hơn: Việc phát triển Parachain cần phải có một kiến thức vững chắc về toàn bộ khung cơ bản, chẳng hạn như Substrate hay giao thức XCMP. Tuy nhiên, hợp đồng parachain đã hỗ trợ các chi tiết kỹ thuật cơ bản và giờ đây các nhà phát triển chỉ cần chú ý đến logic kinh doanh của hợp đồng.
  • Chi phí triển khai thấp hơn: Việc triển khai parachain yêu cầu huy động hàng triệu DOT để đấu giá các vị trí và khóa chúng trong vài tháng. Tuy nhiên, việc triển khai các hợp đồng thông minh chỉ cần trả một lượng nhỏ DOT (hoặc các đồng tiền khác) để trang trải phí tính toán và tiền thuê lưu trữ.
  • Tích hợp sinh thái rộng hơn: Hợp đồng có thể được triển khai cách linh động, nâng cấp hoặc hủy trong thời gian thực và cũng có thể được di chuyển nhanh chóng giữa các nhóm hợp đồng. Mỗi chuỗi hợp đồng có thể triển khai hàng triệu ứng dụng hợp đồng khác nhau để thúc đẩy tích hợp sinh thái lớn nhất.

Ưu điểm của Wasm Technology Stack so với EVM

Ưu điểm của Wasm Technology Stack so với EVM
  • Đối với máy ảo: Cấu trúc, độ hoàn chỉnh của lệnh và hiệu quả thực thi của máy ảo Wasm tốt hơn nhiều so với máy ảo EVM, trở thành công cụ mới để phát triển hợp đồng.
  • Tốc độ thực hiện: Hợp đồng Wasm có thể được thực hiện với tốc độ gần với mã máy cao hơn từ một đến hai bậc lớn hơn hiệu suất của EVM và sẽ được nâng cấp lên một máy ảo JIT nhanh hơn trong tương lai.
  • Phí giao dịch: Khi Polkadot sử dụng NPoS, bảo mật được chia sẻ và máy ảo Wasm nhanh hơn, thông lượng giao dịch đã tăng lên đáng kể và chi phí triển khai hợp đồng và giao dịch cũng sẽ giảm đáng kể.
  • Ngôn ngữ hợp đồng: Bất kỳ ngôn ngữ nâng cao nào hỗ trợ Wasm đều có thể được sử dụng để phát triển logic nghiệp vụ phức tạp, bao gồm cả Rust-based ink! hoặc AssemblyScript-based Ask! v.v.
  • Công cụ và Dịch vụ: Patract cung cấp các công cụ và dịch vụ bao gồm toàn bộ vòng đời của phát triển DApp, bao gồm testnet, framework, sandbox, thư viện tiêu chuẩn, giám sát, giao diện người dùng, cửa hàng DApp và explorer.
  • Hỗ trợ thời gian chạy: Patract cung cấp hỗ trợ môi trường chạy phong phú cho các hợp đồng trong lớp Thời gian chạy, bao gồm hoán đổi phí, quản lý quyền, tên miền, số ngẫu nhiên, bằng chứng nhận biết bằng không, v.v.

Các sản phẩm của Patract Labs

Các sản phẩm của Patract Labs

Patract cung cấp 12 sản phẩm khác nhau trên nền tảng.

Jupiter (Testnet hợp đồng): đây là mạng hợp đồng thông minh WASM cung cấp bởi Substrate FRAME Contracts pallet trong hệ sinh thái Polkadot.

Ask!: là một khuôn khổ để viết các hợp đồng thông minh Wasm cho Substrate Frame Pallet-Contracts trong AssemblyScript.

Metis: Một thư viện an toàn Ink! phát triển hợp đồng thông minh Wasm.

Redspot: Redspot là khuôn khổ phát triển, thử nghiệm và gỡ lỗi hợp đồng thông minh WASM tiên tiến nhất.

Europa: Một sandbox để chạy và gỡ lỗi các hợp đồng thông minh cho pallet FRAME Contracts và cũng là một khuôn khổ sandbox cho thời gian chạy Substrate.

zkMega: cung cấp Zero-knowledge Tools cho Hệ sinh thái Polkadot.

Himalia: SDK hợp đồng đa ngôn ngữ.

Elara: Elara cung cấp cho các nhà phát triển Polkadot các dịch vụ truy cập API blockchain miễn phí, tức thì và có thể mở rộng, bao gồm Polkadot, Kusama, v.v.

Leda: người giám sát Hợp đồng

Carpo: Smart Cloud IDE

PatraStore : Cửa hàng framework dành cho DApp.

PatraScan: Trình duyệt hợp đồng trên blockchain.

Kênh thông tin:https://patract.io/

Tổng kết

Patract ra đời nhằm cung cấp những giải pháp tối ưu và tiết kiệm hơn cho những nhà phát triển ứng dụng. Với số sản phẩm cung cấp khá đồ sộ, Patract đã mở đường cho nhiều DApps được xây dựng và phát triển một cách nhanh chóng và đơn giản hơn.

Với những định hướng mới trong tương lai, hy vọng rằng Patract sẽ trở nên một nền tảng mạnh mẽ và đáng tin cậy cho các nhà phát triển, đặc biệt các DApps phát triển để chạy trên Web 3.0.

Patract Labs là gì?

Patract Labs là phòng thí nghiệm công nghệ hợp đồng WASM cho Polkadot, nhiệm vụ của nó là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi hợp đồng thông minh sang công nghệ Wasm. Patract Labs hoạt động như một công ty ngoài và sẽ không phát hành bất kỳ loại tiền điện tử mới nào. Tất cả các giải pháp sẽ tập trung vào việc sử dụng và giá trị của DOT.Patract Labs cung cấp các giải pháp cho hệ sinh thái parachain đồng thời hỗ trợ các parachains trong mạng blockchain công cộng của Polkadot và blockchain dựa trên công nghệ của Polkadot. 

Ưu điểm của Patract là gì?

Khi sử dụng Patract để phát triển hợp đồng thông minh parachain, người dùng được hưởng những ưu điểm sau:
Khó khăn phát triển thấp hơn
Chi phí triển khai thấp hơn
Tích hợp sinh thái rộng hơn

Patract có những sản phẩm nào?

Patract cung cấp 12 sản phẩm khác nhau trên nền tảng.
Jupiter (Testnet hợp đồng)
Ask!
Metis
Redspot
Europa
zkMega
Himalia
Elara
Leda
Carpo
PatraStore
PatraScan

hunnyplay's referral program

Comments (No)

Leave a Reply