Giá biểu đồ Ethereum

Giá biểu đồ Ethereum được cập nhật theo thời gian thực dựa trên API của CryptoCompare Index Ethereum. Trong giao thức Ethereum và blockchain, có một mức giá cho mỗi hoạt động. Để có thể giao dịch bất cứ một lệnh nào bạn phải tiêu thụ hoặc đốt cháy Gas. Token gốc của Ethereum là Ether (ETH) và nó được sử dụng để thanh toán cho thời gian tính toán và phí giao dịch.