Giá biểu đồ Polkadot

Giá biểu đồ Polkadot được cập nhật theo thời gian thực dựa trên CryptoCompare Index Polkadot. Polkadot đang trên đà phát triển để cung cấp một nền tảng mạnh mẽ về bảo mật, khả năng mở rộng và đổi mới. Hiện tại Polkadot cho phép chuyển giữa các chuỗi khối của bất kỳ loại dữ liệu hoặc tài sản nào, không chỉ mã thông báo.