Giá biểu đồ Solana

Giá biểu đồ Solana cập nhật theo thời gian thực nguồn từ CryptoCompare Index Solana. Solana cho phép mạng mở rộng quy mô để phục vụ web với các khả năng phù hợp với một hệ thống tập trung. Network này có thời gian tạo khối là 400ms và có thể xử lý tới 65.000 giao dịch mỗi giây.