KILT Protocol là gì?

KILT Protocol là một giao thức đơn giản để tạo, xác nhận quyền sở hữu, phát hành, trình bày và xác minh kỹ thuật số thông tin đăng nhập. Trái ngược với các giải pháp ngang hàng cho vấn đề này, KILT có dữ liệu độc quyền cũng như các thông tin đăng nhập có thể thu hồi bằng công nghệ blockchain. 

KILT được xây dựng để trở thành một công cụ hỗ trợ kinh doanh, không chỉ cho ngành công nghiệp phần mềm, mà còn cho bất kỳ tổ chức có hoặc mong muốn thiết lập một mô hình kinh doanh dựa trên sự tin tưởng. 

KILT có một cơ chế đơn giản để mô tả và xuất bản nội dung của một xác nhận quyền sở hữu hoặc thông tin xác thực tương ứng. KILT cung cấp một SDK JavaScript, giúp các nhà phát triển rất dễ tiếp cận. 

KILT sẽ là một khối xây dựng thiết yếu của Web 3.0 đặc biệt KILT đề xuất:

 • Một giao thức blockchain phổ biến cho các cá nhân, tổ chức, đối tượng và trí thông minh nhân tạo để xác nhận các thuộc tính tùy ý  và làm cho chúng được chứng thực bởi các thực thể đáng tin cậy.
 • Thị trường tin cậy cho người chứng thực cho phép các thực thể đáng tin cậy đính kèm giá để chứng thực có giá trị của họ hoạt động và được trả tiền.
 • Các cơ chế để đưa chủ sở hữu quyền kiểm soát dữ liệu bằng cách lưu trữ thông tin về bộ nhớ của họ và cho họ lựa chọn thông tin họ muốn tiết lộ cho ai.

Mục tiêu chính của KILT là tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các công ty khám phá mô hình kinh doanh liên quan đến các mối quan hệ tin cậy và chủ quyền dữ liệu. 

KILT Protocol hoạt động thế nào?

KILT Protocol hoạt động thế nào?

Giao thức KILT về cơ bản áp dụng các quy trình cấp chứng chỉ trong thế giới thực đã được chứng minh và cho phép các cấu trúc tin cậy minh bạch và không cần sự cho phép cho Internet. Để đạt được điều này, KILT dựa vào các khái niệm đơn giản sau đây.

Dữ liệu cá nhân và nhận dạng 

Nhận dạng là tổng thể của các đặc điểm, thuộc tính và các đặc điểm mô tả một thực thể hoặc một đối tượng và như một cá nhân phân biệt nó với tất cả những cái khác. Dữ liệu cá nhân đòi hỏi:

 • Bất kỳ thực thể nào cũng có thể thiết lập danh tính riêng của mình (không có sự đồng ý của bất kỳ đơn vị nào khác).
 • Người xác nhận quyền sở hữu có quyền kiểm soát thông tin đăng nhập của mình: có thể chọn thông tin đăng nhập nào để trình bày với Người xác minh (Verifier) cụ thể và có sự lựa chọn để chỉ hiển thị thông tin liên quan đến Người xác minh (Verifier).

Những khái niệm cho dữ liệu cá nhân toàn quyền (Self-Sovereign Identity) có thể là được sử dụng cho bất kỳ dữ liệu nào khác đang xác định một thực thể, một đối tượng hoặc xác định phẩm chất hoặc đặc điểm của thực thể, đối tượng đó.

KILT là một hệ thống không cần cho phép, vì thế m bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một danh tính hoặc xác định phẩm chất, đặc điểm của thực thể đó và do đó trở thành một thực thể trong mạng KILT. Trong KILT, danh tính (có thể được kết nối với bất kỳ phần dữ liệu) được tạo dưới dạng cặp khóa công khai riêng tư và sau đó được liên kết với mã định danh phân cấp (DID- Decentralized Identifiers). DID này nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của thực thể đã tạo ra nó.

Các lớp trong KILT Protocol

Các lớp trong KILT Protocol

Giao thức KILT mô tả ba lớp chính:

 • Định dạng dữ liệu và cách xử lý các loại dữ liệu khác nhau chẳng hạn như: Danh tính, CTYPEs, Claims, Chứng thực và Xác minh là cốt lõi của giao thức KILT.
 • Các quy tắc, hướng dẫn và quy trình làm việc, cũng như giao thức nhắn tin hỗ trợ những xử lý và trao đổi các định dạng dữ liệu.
 • Các nodes Blockchain KILT sử dụng Parity Substrate làm chuỗi khối cơ bản ngăn xếp công nghệ. Để hỗ trợ KILT, các nodes cần triển khai các mô-đun khác nhau trong thời gian chúng hoạt động.

Cấu trúc tin cậy từ trên xuống trong KILT

Cấu trúc tin cậy từ trên xuống trong KILT

Cấu trúc tin cậy từ trên xuống trong KILT nhằm mục đích cho phép đại diện kỹ thuật số của các mối quan hệ tin cậy trong cuộc sống thực trên tất cả các loại thực thể. Giao thức KILT mô tả một tập hợp các vai trò cơ bản, và các chức năng đại diện cho một cơ sở hạ tầng đơn giản sẽ được sử dụng để xây dựng kỹ thuật số đại diện của cấu trúc tin cậy từ trên xuống thông thường.

Sự tin cậy từ trên xuống ngụ ý rằng có những thực thể được các thực thể khác tin cậy vì địa vị của họ, danh tiếng của họ, hoặc chỉ theo định nghĩa. Các thực thể đáng tin cậy theo nghĩa này có thể dành cho:

 • Các cơ quan chính phủ, như phòng thương mại.
 • Các cấu trúc được xác định trong các công ty, như người chịu trách nhiệm cấp quyền cho người dùng trong mạng lưới của công ty.
 • Các pháp nhân thương mại, chẳng hạn như một công ty cho phép người dùng truy cập vào một dịch vụ.
 • Người hoặc tổ chức khác đã tạo được danh tiếng tốt.
 • Máy móc hoặc trí tuệ nhân tạo được thiết kế để đưa ra quyết định về các yêu cầu từ người khác, ví dụ như một máy bán vé tự động trong phương tiện giao thông công cộng.

Những cấu trúc tin cậy này tồn tại trong thế giới hiện tại, do đó, cần có một hệ thống xử lý các nhu cầu về niềm tin để công nhận chúng và phải đề xuất một cách đại diện cho chúng ở cấp độ công nghệ.

Token KILT

Token KILT

Token KILT được yêu cầu để thực hiện các hành động nhất định trong KILT Network. Số phát hành trong các nhánh ban đầu của mã thông báo KILT được thực hiện bởi Botlabs GmbH và sau đó là giao thức và mạng sẽ cho phép tạo phần thưởng (khối) và sẽ phân phối nó sau khi xác định trước các cơ chế. Có cơ hội để mã thông báo KILT được niêm yết trên các sàn giao dịch crypto sau khi ra mắt trên mạng chính KILT sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng giao dịch của nó với các loại tiền điện tử khác và tiền tệ fiat.

Mã thông báo KILT có thể được sử dụng để cung cấp sự an toàn của KILT Blockchain và có quyền truy cập để ghi vào không gian khối an toàn cho dữ liệu đáng tin cậy. Tiện ích của KILT có thể được chia nhỏ đối với các trường hợp sử dụng có thể có sau:

 • Trả angel’s share (chia sẻ phí gas) khi viết chứng thực trên KILT Blockchain
 • Trả phí chứng thực.
 • Đăng ký CTYPE mới trên blockchain.
 • Tạo hệ thống phân cấp đáng tin cậy (bao gồm cả cơ quan đăng ký riêng tư) và quản lý các bộ phận trong cấu trúc
 • Tạo và thiết lập người kiểm tra mã thông báo được tuyển chọn (TCA)
 • Đăng ký chuyên nghiệp thành một TCA.
 • Thanh toán cho chứng nhận do TCA cấp.
 • Giao dịch trực tiếp bằng mã thông báo KILT giữa những người dùng mạng.
 • Phân phối phần thưởng khối cho người xác thực.
 • Đóng góp vào bảo mật mạng (staking/ đề cử người xác thực trong chế đồng thuận (proof-of-stake).

Kênh thông tin: https://www.kilt.io/

Tổng kết

KILT Protocol xuất hiện để chào đón Web 3.0 với mức bảo mật thông tin dữ liệu cao và mạnh mẽ. Hẳn hiện nay, KILT đã chiếm được một phần lớn trong các hoạt động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vì những tính năng cần thiết trong công việc bảo mật dữ liệu của nó.

Tuy hiện nay Web 3.0 vẫn đang là một đề tài khá mơ hồ cho người dùng Internet, nhưng đã có nhiều ứng dụng chạy trên nền tảng này và còn nhiều hơn nữa những ứng dụng đang hướng đến nó để xây dựng và phát triển. 

Trong tương lai, hẳn người dùng sẽ nhận thấy rõ hơn những tính năng vượt trội khi sự tích hợp giữa các ứng dụng và Web 3.0 được ra mắt.

KILT Protocol là gì?

KILT là một giao thức đơn giản để tạo, xác nhận quyền sở hữu, phát hành, trình bày và xác minh kỹ thuật số thông tin đăng nhập. Trái ngược với các giải pháp ngang hàng cho vấn đề này, KILT có dữ liệu độc quyền cũng như các thông tin đăng nhập có thể thu hồi bằng công nghệ blockchain.

KILT Protocol hoạt động thế nào?

Giao thức KILT về cơ bản áp dụng các quy trình cấp chứng chỉ trong thế giới thực đã được chứng minh và cho phép các cấu trúc tin cậy minh bạch và không cần sự cho phép cho Internet.

Dữ liệu cá nhân và nhận dạng trong KILT được thực hiện thế nào?

Nhận dạng là tổng thể của các đặc điểm, thuộc tính và các đặc điểm mô tả một thực thể hoặc một đối tượng và như một cá nhân phân biệt nó với tất cả những cái khác. Dữ liệu cá nhân đòi hỏi:
Bất kỳ thực thể nào cũng có thể thiết lập danh tính riêng của mình (không có sự đồng ý của bất kỳ đơn vị nào khác).
Người xác nhận quyền sở hữu có quyền kiểm soát thông tin đăng nhập của mình: có thể chọn thông tin đăng nhập nào để trình bày với Người xác minh (Verifier) cụ thể và có sự lựa chọn để chỉ hiển thị thông tin liên quan đến Người xác minh (Verifier).

Comments (No)

Leave a Reply