Một nhà sưu tập NFT đã chi 31,5 triệu USD trong 1 tháng

Một nhà sưu tập NFT cuồng nhiệt đã chi ít nhất 7,5 triệu USD vào tuần trước để mua một số NFT Khối Nghệ thuật, bao gồm 1 Ringer và 3 Chromie Squiggles. Những giao dịch mua này đã nâng toàn bộ bộ sưu tập của họ lên đến trị giá 31,5 triệu USD. Lượng mua của họ chỉ vượt trội so với một tác phẩm nghệ thuật từ XCOPY được bán với giá 2,92 triệu đô la. 

Giao dịch mua NFT lớn nhất trong tuần là một tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ NFT XCOPY. Tác phẩm nghệ thuật đã được tạo ra cách đây 3 năm và được bán bởi XCOPY với giá 0,5 ETH. Một năm sau, nó được bán với giá 10 ETH, và bây giờ chủ mới của nó đã chi 1.000 ETH tương đương với 2,92 triệu đô la để sở hữu tác phẩm NFT All Time High in the City này. 

Tuy nhiên, doanh thu hàng đầu của NFT trong tuần không phải là về tác phẩm nghệ thuật của XCOPY. Thay vào đó, nó là về một con cá voi NFT ẩn danh đang thực hiện các giao dịch mua hàng triệu đô la. Ví của họ chưa được xác định trên OpenSea và không có miền ENS. Để thêm phần bí ẩn, nhà sưu tập NFT chỉ tạo ra chiếc ví một tháng trước vào ngày 26 tháng 8. 

Trong tháng qua, nhà sưu tập NFT bí ẩn này đã mua được 101 NFT từ bộ sưu tập Art Blocks, bao gồm các tác phẩm nghệ thuật Ringers, Fidenza và Eternal Pump. Hơn nữa, họ đã mua tác phẩm sáng tạo của DeafbeefAutoglyph. Bộ sưu tập của họ có tổng giá trị hơn 31,5 triệu USD.

bộ sưu tập NFT

Đánh giá số liệu thống kê sử dụng ví của họ, nhà sưu tập NFT bí ẩn thực hiện hầu hết các giao dịch mua trên OpenSea. Tuy nhiên, họ đã trả $ 107 phí gas cho Art Blocks. Điều này có nghĩa là họ sở hữu ít nhất một NFT nghệ thuật chung do chính họ đúc. 

Top 10 doanh thu NFT hàng đầu – từ 20 – 26 tháng 9/2021

  1. All Time High in the City  theo XCOPY – 2,92 triệu đô la / 1 nghìn ETH
  2. Chromie Squiggle # 7583 – 2,76 triệu đô la / 922,5 ETH
  3. Chromie Squiggle # 2855 – 1,26 triệu đô la / 420 ETH
  4. CryptoPunk # 9513 – 1,07 triệu đô la / 350 ETH
  5. CryptoPunk # 6578 – 1,01 triệu đô la / 350 ETH
  6. CryptoPunk # 4608 – $ 894.200 / 290 ETH
  7. Ringers # 787 – $ 834,690 / 275 ETH
  8. Cupcat Official # 4523 – $ 706.300 / 222,22 ETH
  9. Trang của Lost Poets – $ 699,720 / 240 ETH

* – tất cả các giao dịch mua của nhà sưu tập NFT bí ẩn

Comments (No)

Leave a Reply