Armor Protocol là gì? Cách đầu tư Defi an toàn

Giao thức Armor (Armor Protocol )

Armor Protocol giúp người dùng đầu tư vào DeFi an toàn nhất có thể. Nó có tính năng tổng hợp phạm vi bảo hiểm thông minh năng động và có nguồn gốc tiền điện tử. Là một công ty môi giới thông minh phi tập trung, các đổi mới của Armor Protocol cung cấp các giải pháp bảo mật theo yêu cầu, theo thời gian thực và bảo mật phi tập trung cho tài sản của người dùng.

Armor Protocol có bốn sản phẩm chính là: arNXM, arNFT, arCORE và arSHIELD.

arNXM

Nexus Mutual đã tạo ra Wrapped NXM (wNXM) để cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với NXM mà không cần thực hiện KYC. Tuy nhiên, khi nhiều wNXM được tạo ra, càng ít NXM trở nên khả dụng cho các chức năng nội bộ của hai bên như đặt cược, đánh giá yêu cầu và bỏ phiếu quản trị. 

Armor Protocol đã tạo ra arNXM để giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép các nhà đầu tư tham gia vào hoạt động của Nexus Mutual mà không cần thực hiện KYC. Để có được arNXM, người dùng có thể đặt cược wNXM vào Armor. Armor Protocol mở wNXM và mã thông báo NXM sau đó đặt trên Nexus Mutual. Bằng cách đặt cược trên Nexus Mutual, các nhà phân phối được bảo đảm rằng các hợp đồng thông minh an toàn, điều này mở ra nhiều bảo hiểm hơn để bán. 

arNXM cũng có thể được gọi là một kho tiền wNXM. Người dùng gửi wNXM vào kho tiền có thể mong đợi nhận được một lượng wNXM cao hơn trong tương lai. 

arNFT

arNFT là hình thức bảo hiểm mã hóa được mua trên Nexus Mutual. arNFTs cho phép người dùng mua bảo hiểm mà không cần phải thực hiện KYC. Vì những khoản bảo hiểm này đã được mã hóa, người dùng hiện có thể chuyển chúng cho những người dùng khác hoặc bán chúng trên các thị trường thứ cấp. Các cover được mã hóa này cũng có khả năng tổng hợp nhiều DeFi hơn nữa. arNFTs có thể được đúc cho tất cả các cover của Nexus Mutual.

arCORE

arCORE là một sản phẩm bảo hiểm “pay-as-you-go” (dùng đến đâu trả tiền đến đó). Sử dụng hệ thống thanh toán trực tiếp, Armor Protocol theo dõi số tiền chính xác của người dùng khi họ di chuyển qua các giao thức và khoản phí khác nhau trong giây lát. ArCORE cơ bản là các arNFT tổng hợp được chia nhỏ và bán với giá cao. arCORE cho phép thiết kế sản phẩm sáng tạo hơn nhiều và thể hiện bản chất khả năng kết hợp của hệ sinh thái DeFi.

Các sản phẩm của arCORE được tính với mức phí bảo hiểm cao hơn để bồi thường cho các nhà sản xuất arNFT vì rủi ro không bán hết cover. Kể từ tháng 4 năm 2021, hệ số của giao thức là 161,8%, có nghĩa là giá sẽ cao hơn 61,8% thay vì mua trực tiếp từ Nexus Mutual.

Đối với phí bảo hiểm bổ sung, 90% được trả lại cho người đặt arNFT và 10% được Armor Protocol tính dưới dạng phí quản trị. Với hệ số nhân phí bảo hiểm 1.618 và chia sẻ 90% doanh thu, việc sử dụng sẽ phải lớn hơn 69% để có thể mang lại lợi nhuận cho các nhà sản xuất arNFT. Nếu số cover được bán ít hơn 69% số cover được đặt trong nhóm, thì những người đặt cọc sẽ phải tự bỏ tiền mua cover. 

arSHIELD

arSHIELD là một kho lưu trữ được bảo hiểm cho các mã thông báo của Nhà cung cấp Thanh khoản (LP), nơi phí bảo hiểm được tự động khấu trừ từ phí LP kiếm được. arSHIELD về cơ bản tạo ra các mã thông báo LP được bảo hiểm mà người dùng không phải trả trước.

arSHIELD chỉ bao gồm rủi ro giao thức của các nhóm thanh khoản. Ví dụ: mã thông báo Uniswap LP được bảo hiểm chỉ bảo hiểm cho rủi ro hợp đồng thông minh của Uniswap bị tấn công, chứ không phải rủi ro của tài sản cơ bản (ví dụ: hack giao thức tài sản cơ bản).

Như vậy, arSHIELD chỉ là một phiên bản thu nhỏ của arCore. 

Claim (Yêu cầu)

Sau khi người dùng gửi yêu cầu, quy trình xem xét sẽ được kích hoạt và gửi đến Nexus Mutual để xem xét. Chủ sở hữu mã thông báo Armor Protocol cũng sẽ tham gia vào quy trình của Nexus Mutual để phê duyệt yêu cầu và thanh toán. Nếu một khoản thanh toán được xác nhận, số tiền sẽ được gửi đến kho bạc thanh toán của Armor trước khi được phân phối cho những người dùng bị ảnh hưởng. 

Doanh thu từ giao thức Armor Protocol

Trọng tâm của Armor Protocol là xây dựng một hệ sinh thái gồm các giao thức và sản phẩm có thể tương tác để đảm bảo và mở rộng quy mô áp dụng hàng loạt DeFi cho cả các tổ chức và cá nhân.

Dưới đây là bảng phí chia sẻ lợi nhuận được cập nhật vào tháng 2 năm 2021: 

Lợi nhuận Armor Protocol

Một điều cần lưu ý là 10% phí bảo hiểm cho mỗi cover mua từ Nexus Mutual được dành cho mục đích yêu cầu bồi thường. Vì phí yêu cầu là 5% phí bảo hiểm, mọi người dùng có thể yêu cầu hai lần với cùng một chính sách. Nếu không có yêu cầu bồi thường vào cuối thời hạn hợp đồng, khoản phí bảo hiểm 10% sẽ được hoàn lại. Đây là nguồn lợi nhuận của arNFT. 

Tổng kết

Trên đây là những thông tin giới thiệu về một giao thức đảm bảo tính an toàn cho việc đầu tư của người dùng thông qua việc ứng dụng bảo hiểm. Người dùng giờ đây không cần phải lo lắng quá nhiều về những rủi ro có thể xảy ra, những mất mát và những vụ tấn công, bởi đã có những giao thức đứng ra để đảm bảo về lợi ích cũng như bảo vệ tài sản cho người dùng.

Mong rằng trong tương lai không xa, các giao thức sẽ được bổ sung và cập nhật để mang lại một nền tảng tối ưu nhất cho người dùng.

Giao thức Armor (Armor Protocol) là gì?

Giao thức Armor giúp người dùng đầu tư vào DeFi an toàn nhất có thể. Nó có tính năng tổng hợp phạm vi bảo hiểm thông minh năng động và có nguồn gốc tiền điện tử. Là một công ty môi giới thông minh phi tập trung, các đổi mới của Armor cung cấp các giải pháp bảo mật theo yêu cầu, theo thời gian thực và bảo mật phi tập trung cho tài sản của người dùng.

Armor Protocol có bao nhiêu sản phẩm chính? 

Giao thức Armor có bốn sản phẩm chính là: arNXM, arNFT, arCORE và arSHIELD.

Doanh thu từ Armor Protocol được tính thế nào?

10% phí bảo hiểm cho mỗi cover mua từ Nexus Mutual được dành cho mục đích yêu cầu bồi thường. Vì phí yêu cầu là 5% phí bảo hiểm, mọi người dùng có thể yêu cầu hai lần với cùng một chính sách. Nếu không có yêu cầu bồi thường vào cuối thời hạn hợp đồng, khoản phí bảo hiểm 10% sẽ được hoàn lại. Đây là nguồn lợi nhuận của arNFT. 

Comments (No)

Leave a Reply