Chi tiết về Cover bảo hiểm trong Defi

Cover bảo hiểm hiện nay đã trở thành một yếu tố quan trọng trong thị trường tài chính tập trung và phi tập trung vì tính chất nhiều rủi ro. Trong bài viết này, chúng tôi chia sẽ về giao thức có cover bảo hiểm lớn nhất tính tới thời điểm hiện tại.

Nexus Mutual là giao thức bảo hiểm DeFi lớn nhất trên thị trường tiền điện tử với biên độ rộng. Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2021, nó có Tổng giá trị đã khóa (TVL) là 450 triệu đô la so với 7 triệu đô la của giao thức bảo hiểm DeFi lớn thứ hai là Cover Protocol.

Nexus Mutual đã được đăng ký là một công ty tương hỗ tại Vương quốc Anh. Không giống như các công ty theo mô hình cổ đông, công ty tương hỗ chịu sự quản lý của các thành viên và chỉ các thành viên mới được phép kinh doanh với nhau. Nó giống như một công ty chỉ được điều hành bởi các thành viên và cho các thành viên của nó. 

Loại cover bảo hiểm Nexus Mutual

Loại cover trong bảo hiểm Nexus Mutual

Nexus Mutual cung cấp hai loại cover bảo hiểm: 

Cover giao thức

Cover bảo hiểm giao thức DeFi dùng để quản lý tiền của người dùng, vì các hợp đồng thông minh có thể gặp sự cố hack do lỗi. Cover bảo hiểm giao thức trước đây được gọi là Cover Hợp đồng thông minh và được cập nhật, nâng cấp vào ngày 26 tháng 4 năm 2021 đề cập đến các chính sách bảo hiểm gồm:

-Thiết kế kinh tế thất bại.

-Thất bại nặng nề về oracle.

-Các cuộc tấn công quản trị.

-Bảo vệ nội dung trên Layer-2.

-Bảo vệ cho các hợp đồng thông minh không chạy trên Ethereum.

-Bảo vệ cho các giao thức trên nhiều chuỗi.

Nexus Mutual cung cấp các loại cover bảo hiểm cho nhiều giao thức DeFi chính như Uniswap, MakerDAO, Aave, Synthetix và Yearn Finance.

Cover bảo hiểm lưu ký

Cover bảo hiểm rủi ro tiền bị tấn công hoặc khi việc rút tiền bị tạm dừng. Nexus Mutual cung cấp các loại covers cho các sàn giao dịch tập trung như Binance, Coinbase, Kraken, Gemini và các dịch vụ cho vay tập trung như BlockFi, Nexo và Celcius. 

Tổng cộng, người dùng có thể mua cover bảo hiểm cho 72 giao thức hợp đồng thông minh khác nhau, sàn giao dịch tập trung, dịch vụ cho vay và người giám hộ. 

Mua cover bảo hiểm từ Nexus Mutual

Mua cover bảo hiểm từ Nexus Mutual

Để mua Cover bảo hiểm từ Nexus Mutual, trước tiên người dùng sẽ phải đăng ký làm thành viên bằng cách thực hiện quy trình Nhận biết khách hàng (KYC). Phí thành viên là 0,002 ETH. Sau khi được chấp thuận, người dùng có thể mua cover bảo hiểm bằng ETH hoặc DAI. 

Nexus Mutual sẽ chuyển đổi khoản thanh toán thành NXM, mã thông báo của giao thức đại diện cho quyền đối với vốn của hai bên. 90% NXM được đốt làm chi phí trang trải. 10% NXM sẽ vẫn còn trong ví của người dùng. Nó sẽ được sử dụng như một khoản đặt cọc khi gửi yêu cầu và sẽ được hoàn lại nếu không có yêu cầu nào. 

Xác nhận quyền sở hữu Cover bảo hiểm

Xác nhận quyền sở hữu Cover bảo hiểm

Người dùng có thể gửi yêu cầu bất cứ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm hoặc tối đa 35 ngày sau khi thời hạn bảo hiểm kết thúc. Vì mỗi lần gửi xác nhận quyền sở hữu yêu cầu người dùng khóa 5% phí bảo hiểm, do đó, người dùng được phép gửi tối đa hai khiếu nại cho mỗi chính sách. 

Không giống như các công ty bảo hiểm truyền thống, kết quả yêu cầu bồi thường được quyết định thông qua việc bỏ phiếu của các thành viên, họ có toàn quyền quyết định xem một yêu cầu bồi thường có hợp lệ hay không. Các thành viên có thể đặt NXM của họ để tham gia với tư cách là người đánh giá yêu cầu, và phải chịu thời gian khóa bảy ngày.

Khi phiếu bầu phù hợp với kết quả, 20% phí bảo hiểm của chính sách sẽ được chia sẻ tương ứng với các thành viên này. Tuy nhiên, khi phiếu bầu không phù hợp với kết quả, các thành viên sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào và thời gian khóa sẽ được kéo dài thêm bảy ngày nữa. 

Để đủ điều kiện nhận yêu cầu hợp lệ, người dùng sẽ phải chứng minh rằng họ đã mất tiền:

●    Cover giao thức – mất ít nhất 20% tiền

●    Cover lưu ký – mất ít nhất 10% tiền

Đánh giá rủi ro bảo hiểm 

Định giá của bảo hiểm được quyết định bởi số vốn đặt cọc trên một giao thức cụ thể. Người dùng có thể đặt NXM vào các giao thức để trở thành người đánh giá rủi ro, càng đặt nhiều NXM vào giao thức, giá cover bảo hiểm sẽ càng thấp. 

Kể từ tháng 4 năm 2021, cần phải có 50.000 NXM để đạt được mức giá cơ sở thấp nhất là 2%. Một biên độ thặng dư, được đặt ở mức 30%, được nghĩ ra để đáp ứng chi phí và tạo ra thặng dư cho hai bên. Nếu tính vào khoản này, chi phí bảo hiểm thấp nhất có thể là 2,6%.

Người đánh giá rủi ro chịu tổn thất khi có yêu cầu bồi thường. Để chấp nhận rủi ro này, 50% phí bảo hiểm của hợp đồng được chia sẻ với các chuyên gia đánh giá rủi ro. 

Dưới đây là biểu đồ hình tròn hiển thị nơi phí bảo hiểm được chuyển đến:

Đánh giá rủi ro Nexus Mutual

Gửi khiếu nại (Claim Submission -CS): Người dùng trả phí để gửi khiếu nại

Người đánh giá yêu cầu bồi thường (Claim Assessor -CA): Các khoản phí mà người đánh giá khiếu nại thu được nếu có đơn yêu cầu.

Nếu không có yêu cầu bồi thường nào được gửi khi hợp đồng hết hạn, 10% phí bảo hiểm sẽ được hoàn lại cho người mua bảo hiểm, trong khi 40% phí bảo hiểm sẽ được chuyển vào nhóm vốn.

Người đánh giá rủi ro được phép đặt cược gấp 15 lần số vốn hiện có để tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn. Ví dụ: nếu một người đánh giá rủi ro có 100 NXM, họ có thể đặt cược 1.500 NXM trên nhiều giao thức, với số tiền đặt cược tối đa trên bất kỳ giao thức nào được giới hạn ở 100 NXM. 

Giả định ở đây là sẽ rất khó xảy ra việc nhiều giao thức bị tấn công cùng một lúc. Thực tiễn này phù hợp với cách thức hoạt động của bảo hiểm truyền thống, dựa trên quy luật số lượng lớn và phân chia rủi ro. 

Nếu số tiền yêu cầu bồi thường lớn hơn số vốn mà các nhà đánh giá rủi ro đặt ra, nhóm vốn của hai bên sẽ thanh toán số tiền còn lại.

Để đảm bảo luôn có đủ vốn để thanh toán cho các yêu cầu bồi thường, hai bên cần có vốn trên Yêu cầu vốn tối thiểu (MCR).

Thông thường, MCR được tính toán dựa trên rủi ro của các cover được bán. Nhưng do thiếu dữ liệu xác nhận quyền sở hữu, các bên sẽ tuân theo các thông số thủ công do nhóm quyết định. 

Token Economics 

Token Economics 

Tính kinh tế của mã thông báo NXM là một yếu tố quan trọng trong việc thu hút và giữ vốn. Nó sử dụng một đường cong liên kết để xác định giá mã thông báo của NXM với công thức như sau:

Công thức Token Economics 

A = 0,01028

C = 5.800.000

MCR (ETH) = Vốn tối thiểu Yêu cầu

MCR% = Vốn khả dụng / MCR (ETH)

MCR% là yếu tố chính trong việc xác định giá mã thông báo của NXM vì nó có bậc 4 trong công thức giá. Khi mọi người mua NXM thông qua đường cong liên kết, vốn khả dụng sẽ tăng lên, khiến MCR% tăng lên, dẫn đến giá NXM tăng theo cấp số nhân.

Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là việc rút tiền của đường cong liên kết sẽ bị dừng lại khi MCR% thấp hơn 100%. Điều này nhằm đảm bảo có đủ vốn để thanh toán các khoản bồi thường. 

Wrapped NXM (wNXM)

Wrapped NXM (wNXM)

Vào tháng 7 năm 2020, các thành viên trong cộng đồng của Nexus Mutual đã phát hành NXM được bọc- Wrapped NXM (wNXM) như một cách để các nhà đầu tư có thể tiếp cận với NXM mà không cần trải qua quy trình KYC. Khi việc rút NXM bị tạm dừng (MCR% xuống dưới 100%), người dùng có thể bọc NXM của họ vào wNXM và bán nó thông qua các thị trường thứ cấp như UniswapBinance

wNXM có nhiều thiếu sót vì nó không thể được sử dụng trong đánh giá rủi ro, đánh giá yêu cầu và bỏ phiếu quản trị. Sự ra mắt của giao thức Armor giúp giải quyết các vấn đề trên bằng cách chuyển đổi wNXM thành arNXM. 

Doanh thu từ giao thức Nexus Mutual

Mã thông báo NXM khác với các mã thông báo quản trị khác vì một công thức kiểm soát giá mã thông báo. Vì vậy, nếu hai bên cùng kiếm được lợi nhuận, điều đó sẽ giúp tăng vốn khả dụng và tăng giá NXM. 

Có ba nguồn lợi nhuận:

●     Phí bảo hiểm đã thu, các khoản đã thanh toán và chi phí.

●     Chênh lệch 2,5% khi người dùng bán NXM từ đường cong liên kết.

●     Thu nhập đầu tư từ nhóm vốn.

Tổng kết:

Trên đây là những thông tin về Nexus Mutual một giao thức bảo hiểm khá phổ biến hiện nay. Với những nâng cấp mới mẻ và hữu dụng, mong rằng nó sẽ mang lại cho người dùng sự hài lòng cũng như sự an tâm khi tham gia đầu tư vào thị trường tiền điện tử.

Nexus Mutual là gì?

Nexus Mutual là giao thức bảo hiểm DeFi lớn nhất trên thị trường tiền điện tử với biên độ rộng. Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2021, nó có Tổng giá trị đã khóa (TVL) là 450 triệu đô la so với 7 triệu đô la của giao thức bảo hiểm DeFi lớn thứ hai là Cover Protocol.

Làm sao để mua cover bảo hiểm Nexus Mutual

Để mua bảo hiểm từ Nexus Mutual, trước tiên người dùng sẽ phải đăng ký làm thành viên bằng cách thực hiện quy trình Nhận biết khách hàng (KYC). Phí thành viên là 0,002 ETH. Sau khi được chấp thuận, người dùng có thể mua cover bằng ETH hoặc DAI. 

Xác nhận quyền sở hữu như thế nào?

Người dùng có thể gửi yêu cầu bất cứ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm hoặc tối đa 35 ngày sau khi thời hạn bảo hiểm kết thúc. Vì mỗi lần gửi xác nhận quyền sở hữu yêu cầu người dùng khóa 5% phí bảo hiểm, do đó, người dùng được phép gửi tối đa hai khiếu nại cho mỗi chính sách. 

Token Economics là gì?

Tính kinh tế của mã thông báo NXM là một yếu tố quan trọng trong việc thu hút và giữ vốn. Nó sử dụng một đường cong liên kết để xác định giá mã thông báo của NXM

Comments (No)

Leave a Reply