DIA (Decentralised Information Asset) là gì?

DIA (Decentralised Information Asset- Tài sản thông tin phi tập trung) là một nền tảng oracles mã nguồn mở cho phép các tác nhân thị trường tạo nguồn, cung cấp và chia sẻ dữ liệu đáng tin cậy. Nền tảng này hướng tới mục tiêu trở thành một hệ sinh thái hợp đồng thông minh tài chính, nhằm tập hợp các nhà phân tích, nhà cung cấp và người dùng dữ liệu. Nói chung, DIA cung cấp một cầu nối đáng tin cậy và có thể kiểm chứng giữa dữ liệu ngoài chuỗi từ nhiều nguồn khác nhau và các hợp đồng thông minh trên chuỗi có thể được sử dụng để xây dựng nhiều DApp tài chính khác nhau.

DIA hoạt động thế nào?

DIA hoạt động thế nào?

DIA được gọi là cơ quan đăng ký quản lý mã thông báo (TCR) và sử dụng các động lực kinh tế để quản lý dữ liệu phi tập trung. Điều này bao gồm sự kết hợp của các ưu đãi mã thông báo gốc nền tảng (token DIA), xác thực dữ liệu từ nguồn cộng đồng cũng như các luồng được tối ưu hóa theo lý thuyết trò chơi, khiến cho dữ liệu hoặc phương pháp luận không chính xác vẫn tồn tại trên nền tảng là không hợp lý về mặt kinh tế.

Điều gì làm cho DIA trở nên độc đáo?

Điều gì làm cho DIA trở nên độc đáo?

Đặt mục tiêu trở thành Wikipedia về dữ liệu tài chính. Nó giải quyết cụ thể vấn đề dữ liệu bị lỗi thời, chưa được xác minh, hay khó truy cập trong thế giới tài chính và tiền điện tử đặc biệt là DeFi, đồng thời đề xuất giải quyết vấn đề này thông qua một hệ thống khuyến khích tài chính cho người dùng để duy trì luồng dữ liệu mã nguồn mở, xác thực các oracles và chạy. DIA lập luận rằng thiết kế hiện tại của oracles không minh bạch, khó mở rộng quy mô và dễ bị tấn công.

Tất cả dữ liệu được thu thập thông qua quy trình tìm nguồn cung ứng cộng đồng được hỗ trợ bởi blockchain để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của tất cả thông tin và các phương pháp cơ bản. Bản chất phi tập trung này là điểm khác biệt giữa nền tảng này với các nhà cung cấp thông tin tập trung chỉ có thể xây dựng lòng tin dựa trên danh tiếng của họ.

Về cơ bản, DIA giống như một Wikipedia phi tập trung về thông tin tài chính. Nó dân chủ hóa quyền truy cập vào dữ liệu tài chính và tạo điều kiện thị trường công bằng cho tất cả người chơi bất kể quy mô nào.

Token DIA

Token DIA

DIA là mã thông báo quản trị của nền tảng. Nó hiện đang dựa trên giao thức ERC-20 Ethereum.

Mã thông báo quản trị này sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc thu thập dữ liệu, xác thực dữ liệu, bỏ phiếu cho các quyết định quản trị và để khuyến khích sự phát triển của nền tảng. Người dùng có thể stake token DIA để khuyến khích dữ liệu mới xuất hiện trên nền tảng, nhưng quyền truy cập vào dữ liệu lịch sử mặc dù nền tảng này miễn phí.

Dự án được thành lập vào năm 2018, trong khi nguồn cung cấp mã thông báo được cung cấp cho công chúng trong đợt bán bonding curve từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 năm 2020 lúc này 10,2 triệu mã thông báo đã được bán.

Dữ liệu được thu thập như thế nào?

Bất kỳ người tìm kiếm dữ liệu nào, tức là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào quan tâm đến dữ liệu thị trường minh bạch, giá cả phải chăng và đáng tin cậy, đều có thể gửi yêu cầu trên Github được liên kết với tiền thưởng và được xuất bản trên nền tảng DIA. Các nhà cung cấp dữ liệu hành động dựa trên các khoản tiền thưởng này và xây dựng các bộ thu thập dữ liệu để truy cập vào dữ liệu được yêu cầu. Khi mã được gửi, sẽ có hai kết quả có thể xảy ra:

  • Mã được cộng đồng chấp nhận là chính xác, và tiền thưởng được liên kết với vé sẽ được trả cho nhà phát triển dưới dạng mã thông báo DIA.
  • Một thành viên cộng đồng khác phủ nhận mã đã gửi là đúng bằng cách đặt mã thông báo DIA và cung cấp một giải pháp thay thế. Sau đó, nó được quyết định thông qua một quy trình bỏ phiếu cổ phần của cộng đồng, ai là người cung cấp mã chính xác và ai sẽ nhận được cổ phần được đề cập.

Dữ liệu được lưu trữ và truy cập như thế nào?

Các tập dữ liệu được lưu trữ ngoài chuỗi trong cơ sở dữ liệu DIA trong khi các hàm phân chia tương ứng được lưu trữ trên chuỗi khối Ethereum để khiến bất kỳ sự thao túng dữ liệu nào là không thể. 

Dữ liệu có thể được truy cập cả thông qua oracles (trên chuỗi) cũng như thông qua API (ngoài chuỗi). Trong khi dữ liệu tài chính lịch sử có thể được truy cập miễn phí, mã thông báo DIA bị tính phí khi truy cập giá trực tiếp hoặc các API cụ thể.

Kênh thông tin https://www.diadata.org/

Tổng kết

DIA là một bước tiến mới trong lĩnh vực thu thập dữ liệu của thị trường tiền điện tử, hẳn nó sẽ dần trở nên phổ biến và được nhiều người tin dùng hơn nữa trong tương lai không xa. Những tính năng cũng như việc ứng dụng các nguồn cung đa dang mang đến cho DIA một hệ sinh thái phong phú và nhiều màu sắc.

Trong tương lai không xa, với sự tiến bộ và cập nhật liên tục, DIA sẽ là cái tên đáng chú ý cho tất cả mọi người. Hãy tìm hiểu về nền tảng này nhiều hơn để có những quyết định đúng đắn.

DIA (DIA) là gì?

DIA (Decentralised Information Asset- Tài sản thông tin phi tập trung) là một nền tảng oracles mã nguồn mở cho phép các tác nhân thị trường tạo nguồn, cung cấp và chia sẻ dữ liệu đáng tin cậy. DIA hướng tới mục tiêu trở thành một hệ sinh thái hợp đồng thông minh tài chính, nhằm tập hợp các nhà phân tích, nhà cung cấp và người dùng dữ liệu. Nói chung, DIA cung cấp một cầu nối đáng tin cậy và có thể kiểm chứng giữa dữ liệu ngoài chuỗi từ nhiều nguồn khác nhau và các hợp đồng thông minh trên chuỗi có thể được sử dụng để xây dựng nhiều DApp tài chính khác nhau.

DIA hoạt động thế nào?

DIA được gọi là cơ quan đăng ký quản lý mã thông báo (TCR) và sử dụng các động lực kinh tế để quản lý dữ liệu phi tập trung. Điều này bao gồm sự kết hợp của các ưu đãi mã thông báo gốc nền tảng (mã thông báo DIA), xác thực dữ liệu từ nguồn cộng đồng cũng như các luồng được tối ưu hóa theo lý thuyết trò chơi, khiến cho dữ liệu hoặc phương pháp luận không chính xác vẫn tồn tại trên nền tảng là không hợp lý về mặt kinh tế.

Dữ liệu được lưu trữ và truy cập như thế nào trên DIA?

Các tập dữ liệu được lưu trữ ngoài chuỗi trong cơ sở dữ liệu DIA trong khi các hàm phân chia tương ứng được lưu trữ trên chuỗi khối Ethereum để khiến bất kỳ sự thao túng dữ liệu nào là không thể. Dữ liệu có thể được truy cập cả thông qua oracles (trên chuỗi) cũng như thông qua API (ngoài chuỗi). Trong khi dữ liệu tài chính lịch sử có thể được truy cập miễn phí, mã thông báo DIA bị tính phí khi truy cập giá trực tiếp hoặc các API cụ thể.

Comments (No)

Leave a Reply