BICONOMY là gì? Tìm hiểu về vai trò và tính năng của Blockchain này.

Giải pháp đa chuỗi Biconomy hay giải pháp cơ sở hạ tầng đa chuỗi multi-chain infrastructure được xây dựng và phát triển với mục đích chính là làm đơn giản hóa đi các quá trình giao dịch thông qua việc hỗ trợ cho các DApps đang sử dụng công nghệ Web 3.0 nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho người dùng. Nhờ đó mà tăng cường tỷ lệ người dùng do sự phổ cập rộng rãi hơn và cho người dùng cảm giác sử dụng công nghệ blockchain không quá khó khăn như họ tưởng.

Các tính năng của Biconomy

Các tính năng của Biconomy

Biconomy chủ yếu cung cấp hai tính năng đặc biệt dưới đây:

  • Các dự án có thể tích hợp giao thức Biconomy trên nền tảng của mình để dùng trong việc giao dịch tài sản chuỗi chéo (cross-chain) một cách tiện lợi và nhanh chóng nhưng lại không tốn phí hay chỉ tốn một khoản không đáng kể.
  • Giải pháp Biconomy còn cho phép người dùng và các dự án linh hoạt khác nhau được thanh toán trên các nền tảng khác nhau trên blockchain bằng Token ERC-20 và các stablecoin được hỗ trợ.

Vai trò của Biconomy

Vai trò của Biconomy

Có nhiều bên liên quan đóng góp vào hoạt động và duy trì của Biconomy

  • Node Operators (Nhà khai thác nodes): Bao gồm các trình xác nhận và thực hiện. Họ stake BICO để cung cấp dịch vụ nhằm kiếm BICO và doanh thu giao thức cho công việc của họ.
  • Validators (Xác nhận) : Các Validators lắng nghe và xác minh các yêu cầu giao dịch từ người sử dụng và họ cũng xác minh xem những người thực hiện đã thực hiện giao dịch thành công hay chưa. Sau khi một mạng lưới trình xác thực phi tập trung đạt được sự đồng thuận, thông tin này sẽ được thêm vào khối tiếp theo trong blockchain Biconomy.
  • Executors (Người thực hiện): Người thực hiện tiếp nhận các yêu cầu giao dịch được gửi đến mạng chuyển tiếp Biconomy và sau đó thực hiện giao dịch tại điểm đến được yêu cầu.
  • Liquidity Providers (Nhà cung cấp thanh khoản): Bất kỳ ai cũng có thể thêm thanh khoản vào giao thức và kiếm được một khoản phí như cũng như BICO.
  • Delegators (Người ủy quyền): Người nắm giữ mã thông báo có thể ủy quyền mã thông báo của họ cho các nhà khai thác nodes. Các nhà khai thác node sẽ stake các mã thông báo được ủy quyền và chuyển một số BICO của họ thành phần thưởng cho những người được ủy quyền.
  • Consumers (Người tiêu dùng): Người tiêu dùng là các dự án web3.0 sử dụng dịch vụ của Biconomy. Họ sẽ trả phí cho mạng tỷ lệ thuận với số lượng công việc được yêu cầu.

Token BICO

BICO là mã thông báo công việc và quản trị gốc của cơ sở hạ tầng trình chuyển tiếp đa chuỗi phi tập trung.

Token BICO đóng vai trò là phí mạng trong việc phân cấp, khuyến khích tất cả các bên liên quan bảo mật và duy trì mạng cũng như tham gia vào quản trị mạng.

BICO là mã thông báo gốc của blockchain Biconomy. Blockchain Biconomy sẽ hoạt động như một lớp dàn xếp và xác minh cho tất cả hoạt động trên Biconomy trên tất cả các chuỗi được hỗ trợ. Các nhà khai thác nodes (người thực hiện và người xác nhận) trả một phí giao dịch bằng BICO để thêm bất kỳ thông tin nào trên chuỗi và họ kiếm được BICO tỉ lệ thuận với công việc họ thực hiện trên mạng

Các giao dịch Meta đa chuỗi

Các giao dịch Meta đa chuỗi

Biconomy bao gồm một cơ sở hạ tầng rơ-le tiết kiệm gas cho phép meta hỗ trợ giao dịch cho bất kỳ dApp nào trên nhiều chuỗi. Người thực hiện và người xác nhận sẽ quản lý cơ sở hạ tầng trình chuyển tiếp phi tập trung này. Người thực hiện sẽ chạy các nodes chuyển tiếp và chúng sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch meta trên blockchain tương ứng, trong khi đó,  trình xác thực giúp bảo mật mạng bằng cách xác minh các giao dịch của người thực hiện.

Trình thực hiện

Người thực hiện đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ giao dịch meta bằng cách chạy các nodes chuyển tiếp trong mạng. DApps sẽ có thể lấy danh sách tất cả những người thực hiện đủ điều kiện từ Biconomy Blockchain cùng với các thông số hiệu suất chi tiết của chúng. Họ có thể chọn một người chuyển tiếp địa chỉ theo các thông số này. Các dApp cũng có thể đặt tiêu chí mặc định thành tự động chọn thiết bị chuyển tiếp tốt nhất hiện có từ pool. 

Người thực hiện sẽ có các thông số chính về hiệu suất của chúng, chẳng hạn như phí bảo hiểm, tỷ lệ giao dịch thành công, tổng thời gian hoạt động, v.v. Trong khi mỗi người thực hiện có thể quyết định phí bảo hiểm mà họ muốn tính cho mỗi giao dịch được chuyển tiếp, phần còn lại của các chỉ số sẽ phụ thuộc vào lịch sử chuyển tiếp của họ.

Người  thực hiện sẽ chuyển tiếp giao dịch đã nhận và thanh toán phí gas để có được giao dịch trong khối tiếp theo trên chuỗi đích. Những người thực hiện đã hoàn lại phí gas bằng mã thông báo gốc của chuỗi đích và họ cũng sẽ nhận được phí bảo hiểm trong cùng một giao dịch. Sau khi trình xác thực xác minh thành công việc chuyển tiếp giao dịch, họ cũng sẽ nhận được phần thưởng bằng BICO cho công việc mà họ đã thực hiện. 

Khoản thanh toán của người thực hiện cho mỗi giao dịch = Phí gas + phí bảo hiểm + BICO phần thưởng

Trình xác thực

Trình xác thực xác minh các giao dịch được chuyển tiếp bởi các node trình thực hiện.

Sau khi những người thực hiện chuyển tiếp thành công một giao dịch, họ sẽ gửi chi tiết này trong  giao dịch Biconomy. Thông tin có trong giao dịch Biconomy này sẽ được xác minh bởi các nodes trình xác thực. Việc xác minh được thực hiện bằng cách kiểm tra biên nhận trên chuỗi đích và xác minh chéo dữ liệu biên nhận với dữ liệu được gửi trong giao dịch Biconomy. Mỗi trình xác thực xác minh giao dịch và khi họ đạt được đa số, nó sẽ được đưa vào khối tiếp theo.Những người thực hiện sẽ được thưởng khi giao dịch của họ được đưa vào Biconomychuỗi khối.

Khoản thanh toán cho mỗi khối của trình xác thực = phần thưởng khối $ BICO

Kênh thông tin: https://www.biconomy.io/

Tổng kết

Biconomy, một giải pháp cơ sở hạ tầng cho các DApps Web 3.0 được đánh giá cao trong thời điểm hiện tại. Việc các DApps của Web 3.0 đã không thể hoạt động tối đa năng suất trên các nền tảng đã cũ như Ethereum nay được cải thiện và nâng cấp nhờ Biconomy.

Các tổ chức hay người dùng có thể dễ dàng sử dụng công nghệ blockchain hơn khi tham gia vào nền tảng Biconomy, bởi nó đã thực hiện đơn giản hóa các tác vụ của công nghệ phức tạp này. Với sự nâng cấp và cải thiện hiệu năng đã và đang được tiến hành, không lâu nữa Biconomy sẽ trở thành một trong những giải pháp phổ biến của nền công nghệ Web 3.0.

BICONOMY là gì?

Giải pháp đa chuỗi Biconomy hay giải pháp cơ sở hạ tầng đa chuỗi multi-chain infrastructure được xây dựng và phát triển với mục đích chính là làm đơn giản hóa đi các quá trình giao dịch thông qua việc hỗ trợ cho các DApps đang sử dụng công nghệ Web 3.0 nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho người dùng. Nhờ đó mà tăng cường tỷ lệ người dùng do sự phổ cập rộng rãi hơn và cho người dùng cảm giác sử dụng công nghệ blockchain không quá khó khăn như họ tưởng.

Các tính năng chủ yếu của Biconomy là gì?

Biconomy chủ yếu cung cấp hai tính năng đặc biệt dưới đây:
Các dự án có thể tích hợp giao thức Biconomy trên nền tảng của mình để dùng trong việc giao dịch tài sản chuỗi chéo (cross-chain) một cách tiện lợi và nhanh chóng nhưng lại không tốn phí hay chỉ tốn một khoản không đáng kể.
Giải pháp Biconomy còn cho phép người dùng và các dự án linh hoạt khác nhau được thanh toán trên các nền tảng khác nhau trên blockchain bằng Token ERC-20 và các stablecoin được hỗ trợ.

Các giao dịch Meta đa chuỗi trên Biconomy được thực hiện thế nào?

Biconomy bao gồm một cơ sở hạ tầng rơ-le tiết kiệm gas cho phép meta hỗ trợ giao dịch cho bất kỳ dApp nào trên nhiều chuỗi. Người thực hiện và người xác nhận sẽ quản lý cơ sở hạ tầng trình chuyển tiếp phi tập trung này. Người thực hiện sẽ chạy các nodes chuyển tiếp và chúng sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch meta trên blockchain tương ứng, trong khi đó,  trình xác thực giúp bảo mật mạng bằng cách xác minh các giao dịch của người thực hiện.

Comments (No)

Leave a Reply