Anchor Protocol (ANC) là gì?

Anchor Protocol là một giao thức tiết kiệm cung cấp lợi suất biến động thấp trên tiền gửi Stablecoin Terra. Tỷ lệ neo được hỗ trợ bởi một loạt phần thưởng staking đa dạng từ các blockchain proof-of-stake chính và do đó có thể được kỳ vọng sẽ ổn định hơn nhiều so với lãi suất thị trường tiền tệ. Một nguồn lợi nhuận ổn định, đáng tin cậy trong Anchor sẽ có cơ hội trở thành lãi suất tham chiếu trong tiền điện tử.

Anchor Protocol hoạt động thế nào?

Anchor Protocol hoạt động thế nào?

Giao thức Anchor xác định thị trường tiền tệ giữa người cho vay đang tìm kiếm lợi tức ổn định trên các stablecoin của họ và người đi vay đang tìm cách vay các stablecoin trên các tài sản có thể mua được. Để vay stablecoin, người vay phải khóa tài sản ngoại quan (bAssets- bonded Assets) làm tài sản thế chấp và vay các stablecoin thấp hơn tỷ lệ LTV do giao thức xác định. Dòng phần thưởng staking đa dạng được tích lũy vào nhóm tài sản thế chấp toàn cầu sau đó được chuyển đổi thành stablecoin và được trao cho người cho vay dưới dạng lợi tức ổn định.

Các stablecoin đã ký gửi được đại diện bởi Anchor Terra (aTerra). Mã thông báo aTerra có thể đổi được cho khoản tiền gửi ban đầu cùng với lãi tích lũy, cho phép việc thu lãi được thực hiện chỉ bằng cách giữ chúng. Anchor được cấu trúc để cung cấp cho người gửi tiền:

  • Lợi suất tiền gửi cao, ổn định được hỗ trợ bởi phần thưởng của tài sản thế chấp bAsset .
  • Rút tiền ngay lập tức thông qua cho vay gộp tiền gửi stablecoin.
  • Bảo vệ chủ yếu thông qua thanh khoản của các khoản cho vay có rủi ro thiếu tài chính hóa.

Ưu điểm của Anchor Protocol 

Ưu điểm của Anchor Protocol 

Sử dụng lợi suất đặt cược đa dạng, thị trường tiền tệ và các biện pháp quản lý và khuyến khích mã thông báo ANC, giao thức Anchor tạo ra một công cụ thu nhập cố định hoàn toàn phi tập trung.

  • Thông số “Anchor Rate” là công cụ neo APY có mục tiêu tìm cách trả cho người gửi tiền. Một số lượng lớn chủ sở hữu mã thông báo quản trị ANC bỏ phiếu để đặt thông số này.
  • Việc cố định phần thưởng tạo nên “lợi tức thực” bên dưới lớp vỏ bọc, Anchor triển khai thị trường tiền tệ cổ điển, với lưu ý rằng tài sản thế chấp trong whitelisted được dành riêng cho các phái sinh đặt cược của các giao thức PoS chính. Tài sản thế chấp kiếm được phần thưởng đặt cược, tạo nên lợi nhuận thực tế.
  • “Lãi suất thực tế” được ổn định xung quanh “Anchor Rate” dự trữ và khuyến khích vay giúp lợi suất thực hội tụ với Anchor Rate.
    • Nếu năng suất thực tế> Anchor Rate, sản lượng vượt quá được lưu trữ trong “dự trữ năng suất” theo giá của UST. ANC ưu đãi khách hàng vay giảm 15% mỗi tuần.
    • Nếu năng suất thực tế <Anchor Rate, sự thiếu hụt năng suất được rút ra từ năng suất dự trữ cho đến khi cạn kiệt. Ngoài ra, các ưu đãi của ANC cho người vay tăng 50% mỗi tuần cho đến khi lợi suất thực khớp với Anchor Rate.

Token ANC

Token Anchor (ANC) là token quản trị của Anchor Protocol. Mã thông báo ANC có thể được gửi để tạo các cuộc bỏ phiếu quản trị mới bởi những người dùng đã đặt cược ANC.

Token ANC được thiết kế để nắm bắt một phần lợi nhuận của Anchor , cho phép giá trị của nó mở rộng tuyến tính với các tài sản mà Anchor đang quản lý (Anchor’s assets under management- AUM) . 

Anchor phân phối phí giao thức cho các nhà cung cấp ANC theo tỷ lệ cổ phần của họ, mang lại lợi ích cho các nhà cung cấp khi việc sử dụng Anchor tăng lên, các nhà cung cấp của token ANC được khuyến khích đề xuất, thảo luận và bỏ phiếu cho các đề xuất xứng đáng hơn nữa cho giao thức.

ANC cũng được sử dụng để khuyến khích và hỗ trợ nhu cầu vay và ổn định lãi suất tiền gửi ban đầu. Giao thức phân phối Token ANC mỗi khối cho những người vay stablecoin, tỷ lệ với số tiền đã vay.

Token ANC tạo ra áp lực mua tăng tương ứng với AUM của Anchor. Phí giao thức được sử dụng để mua mã thông báo ANC từ Terraswap, sau đó được phân phối dưới dạng phần thưởng đặt cược cho các nhà cung cấp ANC.

Phí giao thức Anchor Protocol

ANC thu phí giao thức, trong đó 10% giá trị được đưa vào dự trữ lợi nhuận sử dụng để tích lũy giá trị của mã thông báo ANC. Phí giao thức của Anchor có nguồn gốc từ phần thưởng bAsset, lợi tức vượt mức và phí thanh lý tài sản thế chấp.

bAsset Phần thưởng

Một phần phần thưởng từ tài sản thế chấp bAsset đã ký gửi được sử dụng để mua ANC, phần còn lại được sử dụng để bổ sung dự trữ lợi tức. Tỷ lệ phần thưởng bAsset được sử dụng cho các giao dịch mua ANC có thể được điều chỉnh quản lý kỹ lưỡng nếu hàng tồn kho của dự trữ lợi nhuận tăng đến mức đủ.

Lợi tức vượt mức

Lợi tức tiền gửi vượt quá lãi suất mục tiêu được tích lũy vào dự trữ lợi tức, với một phần được sử dụng để mua ANC. Các mã thông báo ANC đã mua sau đó được phân phối lại cho các nhà cung cấp ANC.

Phí thanh lý tài sản thế chấp

Bất cứ khi nào một khoản vay được thanh lý, 1% giá trị tài sản thế chấp được thanh lý sẽ được gửi vào quỹ dự trữ lợi tức, một phần trong số đó được sử dụng để mua ANC. Phí này được áp dụng tách biệt với phí dự thầu.

Chương trình treo thưởng vá lỗi của Anchor

Bảo mật là cốt lõi đối với Anchor, họ coi trọng đầu vào của các hackers hành động có thiện chí để giúp đỡ duy trì tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật và an toàn của hệ sinh thái Anchor. Anchor Protocol, mặc dù đã trải qua các cuộc kiểm tra chuyên nghiệp và xác minh chính thức, nhưng nó phụ thuộc vào công nghệ mới có thể chứa các lỗ hổng chưa được phát hiện.

Anchor khuyến khích cộng đồng kiểm tra các hợp đồng và bảo mật và khuyến khích tiết lộ có trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào. Chương trình này nhằm ghi nhận giá trị của việc hợp tác với cộng đồng các nhà nghiên cứu bảo mật độc lập.

Anchor cung cấp phần thưởng đáng kể cho những khám phá có thể ngăn chặn việc mất tài sản, đóng băng tài sản hoặc gây hại cho người dùng, tương xứng với mức độ nghiêm trọng và khả năng khai thác của lỗ hổng bảo mật. Anchor sẽ trả phần thưởng từ 500 đô la đến 150.000 đô la cho những khám phá đủ điều kiện theo các điều khoản và điều kiện được cung cấp.

Kênh thông tin: https://anchorprotocol.com/

Tổng kết

Lĩnh vực vay và cho vay hiện đang là một trong những lĩnh vực hot nhất hiện nay. Sự xuất hiện của Anchor đã làm phong phú hơn cho lĩnh vực này. Với những đặc điểm nổi bật về sự ổn định, Anchor hẳn sẽ làm nên chuyện khi bước vào thị trường tiền điện tử.

Những tính năng cũng như những bảo mật nâng cao đến từ Anchor làm cho người dùng có thể yên tâm hơn nhiều khi sử dụng nền tảng này. Những phần thưởng cũng hấp dẫn không kém, người dùng mới có thể tìm hiểu về nền tảng này và đưa ra kế hoạch đầu tư phù hợp.

Anchor Protocol là gì?

Anchor là một giao thức tiết kiệm cung cấp lợi suất biến động thấp trên tiền gửi stablecoin Terra. Tỷ lệ neo được hỗ trợ bởi một loạt phần thưởng staking đa dạng từ các blockchain proof-of-stake chính và do đó có thể được kỳ vọng sẽ ổn định hơn nhiều so với lãi suất thị trường tiền tệ. Một nguồn lợi nhuận ổn định, đáng tin cậy trong Anchor sẽ có cơ hội trở thành lãi suất tham chiếu trong tiền điện tử.

Anchor Protocol hoạt động thế nào?

Giao thức Anchor xác định thị trường tiền tệ giữa người cho vay đang tìm kiếm lợi tức ổn định trên các stablecoin của họ và người đi vay đang tìm cách vay các stablecoin trên các tài sản có thể mua được. Để vay stablecoin, người vay phải khóa tài sản ngoại quan (bAssets- bonded Assets) làm tài sản thế chấp và vay các stablecoin thấp hơn tỷ lệ LTV do giao thức xác định. Dòng phần thưởng staking đa dạng được tích lũy vào nhóm tài sản thế chấp toàn cầu sau đó được chuyển đổi thành stablecoin và được trao cho người cho vay dưới dạng lợi tức ổn định.

Ưu điểm của Anchor Protocol là gì?

Sử dụng lợi suất đặt cược đa dạng, thị trường tiền tệ và các biện pháp quản lý và khuyến khích mã thông báo ANC, giao thức Anchor tạo ra một công cụ thu nhập cố định hoàn toàn phi tập trung.

hunnyplay's referral program

Comments (No)

Leave a Reply