Tương lai của Avalanche (AVAX) như thế nào?

Avalanche là nền tảng hợp đồng thông minh nhanh nhất trong ngành công nghiệp blockchain được đo lường bằng thời gian tính đến thời điểm cuối cùng, và có nhiều trình xác thực nhất đảm bảo hoạt động của bất kỳ giao thức proof-of-stake nào.

Avalanche có thể sẽ là một hit tiếp theo trong thị trường tiền điện tử bởi ưu điểm không có giao dịch nào tốn thời gian xác thực hơn 1 giây, đây quả là điều đáng kinh ngạc.

Avalanche Validates xử lý 4500 giao dịch mỗi giây trên mỗi mạng con (3 Sec Finality); trong khi đó, BTC xác thực -7 giao dịch mỗi giây (thời hạn cuối cùng là 1 giờ); ETH xác thực -15 giao dịch mỗi giây (10 phút cuối cùng).

Avalanche bao gồm 3 mạng chính

1. X Chain: được sử dụng cho Giao dịch mã thông báo, tạo và quản lý mã thông báo. Nó dựa trên mô hình đồng thuận duy nhất dựa trên DAG.

2. C Chain (Hợp đồng thông minh): là bản sao chính xác của máy ảo ETH, nó cho phép các nhà phát triển di chuyển Dapp của họ từ mạng khác sang C chain bằng cách sao chép và dán mà không cần thực hiện nhiều thao tác. Nó cũng sử dụng giao thức Snowman.

3. P Chain Platform Chain (Trình xác thực): được tạo riêng cho việc quản lý mạng con và cũng điều phối tất cả các nodes xác nhận và cũng là cơ chế đặt cược.

Mạng SUBNET trong hệ sinh thái Avalanche

Mạng SUBNET trong hệ sinh thái Avalanche

SUBNET là mạng mới trong hệ sinh thái Avalanche; mỗi mạng con có nhiều blockchains giống như mạng Avalanche và mỗi blockchain có mô hình đồng thuận riêng như POW hoặc POS tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng; mỗi blockchain cũng có thể có máy ảo riêng.

Ngoài ra, người dùng có thể sao chép máy ảo Ethereum giống như chuỗi chính đã làm. Mạng con có thể là riêng tư hoặc công khai. Đối với chính phủ hoặc doanh nghiệp, nếu người dùng muốn toàn bộ sức mạnh trên blockchain, họ chỉ cần thêm các mạng con trên hệ sinh thái Avalanche.

Người dùng có thể thay đổi các quy tắc của từng blockchain trong mạng đó. Mọi trình xác thực trong mạng con cần “giấy phép” để xác thực, bằng cách đó, người dùng cũng đang góp phần xác thực toàn bộ mạng thông qua trình xác thực mạng chính.

Snowman Protocol:  AVA Labs đã tạo ra mô hình kết hợp Snowman, nó được tối ưu hóa cho các hợp đồng thông minh và thông lượng cao. Nó được tuyến tính hóa để phù hợp với máy ảo Ethereum. Mô hình đồng thuận Avalanche sử dụng cấu trúc DAG (tương tự X chain)

Token Avax : Số coins tối đa 720 triệu AVAX, người dùng càng giữ nhiều tiền, quyền biểu quyết trong việc tạo giao thức càng cao. 180 triệu AVAX sẽ được sử dụng trong việc khuyến khích người dùng.

Hiện nay, Aave và Curve Finance đã có mặt trên Avax Network.

hunnyplay's referral program

Comments (No)

Leave a Reply